You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » เรียน M.B.A. นานาชาติ ที่ MUIC ในหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง

เรียน M.B.A. นานาชาติ ที่ MUIC

ในหลักสูตรที่โดดเด่นและแตกต่างอย่างแท้จริง

ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

MBA หรือบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท ที่ได้รับความนิยมเป็นอันดับต้นๆ เมื่อเทียบกับหลักสูตรบัณฑิตศึกษาอื่นๆ และมีสถาบันอุดมศึกษาหลายแห่งเปิดสอน  แต่หนึ่งในนั้นที่มีความ ‘โดดเด่น’ และ ‘แตกต่าง’ อย่างแท้จริง คือ MBA ซึ่งจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษโดย ‘วิทยาลัยนานาชาติ’ มหาวิทยาลัยมหิดล (Mahidol University International College)  หรือ MUIC ที่ก่อตั้งมาตั้งแต่ปี 1986 หรือกว่า 27 ปี นับเป็นวิทยาลัยนานาชาติแห่งแรกที่จัดตั้งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยรัฐ และสั่งสมชื่อเสียงมาอย่างยาวนานจนเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและต่างประเทศ

MBA In Business Modeling And Development เป็นหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตที่เป็นเอกลักษณ์ ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน เพราะเป็นหลักสูตรเดียวในประเทศไทยที่มีการสอนในเรื่องการออกแบบโมเดลธุรกิจและการพัฒนาธุรกิจอย่างจริงจังและครบเครื่อง ตามมาตรฐานสากล

ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้รายละเอียดว่า  “MBA ของ MUIC ที่สาทร ซึ่งเป็นศูนย์บัณฑิตศึกษา เปิดสอนมาตั้งแต่ปี 2008 และผลิตมหาบัณฑิตที่มีคุณภาพสูงออกสู่ตลาด 100 กว่าคนแล้ว โดยหลักสูตรนี้จะเน้นการบริหารจัดการธุรกิจแบบองค์รวม แบ่งออกเป็น 2 ด้านหลัก คือ Business Modeling และ Business Developmentโดย Business Modeling จะใช้ Quantitativeใช้ตัวเลขช่วยในการตัดสินใจ และวิเคราะห์ในการทำธุรกิจทั้งการลงทุนธุรกิจใหม่และการพัฒนาธุรกิจในปัจจุบันซึ่งในประเทศไทยไม่มีที่ไหนสอน ก่อนหน้านี้ใครอยากจะเรียนเรื่องนี้จะต้องไปเรียนที่สหรัฐอเมริกาเท่านั้น นอกจากนี้ยังศึกษาเชิงลึก Business Model ของธุรกิจต่างๆ ซึ่งเป็นเทรนด์ใหม่ที่เพิ่งได้รับความช่วงหลังๆ เชื่อมั่นได้เลยว่านักศึกษาจะได้รับความรู้ที่เข้มข้น และจะเต็มอิ่มไปกับ Business Model ที่หลากหลาย โดย MBA ที่ MUIC จะสอนเจาะลึกทั้งสองด้าน นับเป็นการออกแบบหลักสูตรที่ผสมผสานระหว่างศิลปะและวิทยาศาสตร์อย่างลงตัว”

ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต MUIC

“สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับนอกจาก Core Course ซึ่งเป็นสิ่งที่ MBA ทั่วไปจำเป็นจะต้องเรียนแล้ว ยังออกแบบหลักสูตรที่มีความลึกและมีมุมมองกว้างไกล เช่น วิชา Technology and Operations Management มีการนำความรู้ด้านเทคโนโลยีมาเสริมนอกเหนือจากการสอนเรื่องโอเปอเรชั่น ขณะที่หลักสูตรของสถาบันอื่นอาจจะสอนแค่ Operations Management  เท่านั้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังสอนเกี่ยวการมองเห็นโอกาสในตลาด หรือ Market Foresight เป็นต้น ซึ่งทุกรายวิชาจะมีการจัดการเรียนการสอนทั้งทฤษฎีและปฏิบัติอย่างเข้มข้น”

ขณะเดียวกันยังติดอาวุธด้าน ‘การเงิน’ ที่ ‘มากกว่า’ หลักสูตร MBA ทั่วไป ทำให้มหาบัณฑิตของที่ MUIC มีทักษะที่พรั่งพร้อมทั้งความรู้และความเชี่ยวชาญด้านการตลาดและการเงิน ซึ่งเป็นคุณสมบัติที่ทำให้เมื่อมหาบัณฑิตของที่นี่ จบการศึกษาออกไปมีความเป็น ‘มืออาชีพ’ สามารถทำงานได้หลากหลายสาขา เช่น เป็นที่ปรึกษา เจ้าของกิจการ หรือทำงานในสถาบันการเงินและบริษัทที่มีชื่อเสียงในตำแหน่งที่มีโอกาสก้าวหน้าในสาขาชีพได้ ที่ผ่านมาก็มีหลายครั้งที่บริษัทใหญ่ๆ เช่น  Deloitte,TMB และ EXXON มารีครูทพนักงานถึงที่ MUIC เลยทีเดียว

ดร.ดิสสทัต บอกว่า นักศึกษาส่วนใหญ่ในหลักสูตร MBA ของ MUIC จบการศึกษาระดับปริญญาตรีในหลักสูตรนานาชาติ โดย  20-30% เป็นทายาทธุรกิจ ที่เหลือเป็นพนักงานบริษัทขนาดใหญ่ เช่น EXXON,BOT และ PricewaterhouseCoopers เป็นต้น และมีอายุเฉลี่ยประมาณ 30 ปี

“ที่นี่เป็น Truly International Program อย่างแท้จริง  เฉลี่ยแล้วมีสัดส่วนนักศึกษาไทยคิดเป็น 80% และนักศึกษาต่างชาติ 20% โดยมีนักศึกษาแลกเปลี่ยนทุกคลาสราว 10% นอกจากนี้ยังมี นักศึกษาที่เป็น Expat ด้วย จากหลายประเทศ เช่น เกาหลี จีน และเดนมาร์ก เป็นต้น

จุดเด่นที่สำคัญอีกประการของการเรียน MBA ที่ MUIC สาทร คือ โลเกชั่น เพราะ MUIC ตั้งอยู่บนชั้น 12  สาทร ซิตี้ ทาวเวอร์  อยู่ ณ ศูนย์กลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าช่องนนทรี และบีอาร์ที สถานีสาทร ทำให้การเดินทางเป็นไปอย่างสะดวกสบายอย่างมาก

ดร.ดิสสทัต ประเสริฐสกุล ผู้อำนวยการกลุ่มสาขาวิชาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

นอกจากนี้ยังมีเครือข่ายกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เข้มแข็ง กระจายอยู่ทั่วโลก ซึ่งเป็นอานิสงส์จากมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งได้ผ่องถ่ายความแข็งแกร่งนี้สู่ MUIC ด้วย

ด้านอาจารย์ผู้สอนก็ล้วนทรงคุณวุฒิ มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการสอน นอกจากนี้ยังมีอาจารย์ชาวต่างประเทศที่เป็น Faculty exchange มาสอนด้วย ขณะที่อย่างน้อย 6 ชั่วโมงในแต่ละหลักสูตรจะต้องมีการเชิญอาจารย์พิเศษ ซึ่งเป็นผู้มีชื่อเสียงหรือผู้บริหารระดับสูงในแต่ละอุตสาหกรรมมาบรรยายในชั้นเรียน เพื่อถ่ายทอดประสบการณ์จริงในโลกธุรกิจให้กับผู้เรียน เช่น ซีอีโอจากกิมเอ็ง ซีอีโอจากทีเอ็มบี  และเจ้าของโรงเรียนอนุบาลเด่นหล้า เป็นต้น ซึ่งจัดเป็น Industry Connection ที่มีคุณค่ามาก

ดังนั้นหากใครที่กำลังมองหาหลักสูตร MBA ที่จะทำให้คุณสามารถเก็บเกี่ยวองค์ความรู้การบริหารจัดการแบบองค์รวม และสามารถต่อยอดความสำเร็จในหน้าที่การงานของคุณได้ MBA สาขา Bussiness Modeling and Development ของ MUCI คือ คำตอบที่ถูกต้องที่สุดสำหรับคุณ

รายละเอียดหลักสูตร MM & MBA

FYI

หลักสูตร MBA สาขา Business Modeling and Development

รับผู้จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาใดก็ได้ ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างน้อย 2 ปี

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรราว 444,700 บาท

ทำการเรียนการสอนในช่วงเย็นวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 18.00-21.00 น. และวันเสาร์-อาทิตย์  9.00-16.00 น.

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถดูรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครอื่นๆ พร้อมทั้งสมัครออนไลน์ได้ที่ www.muic.mahidol.ac.th/grad

หรือสอบถามรายละเอียด โทร.0 2679 5053 ,icgrad@mahidol.ac.th

—————————————————————–

MUIC Open House (MBA-MM) 13 Jul 2013

กำหนดรับสมัครป.โท MUIC สาขา MM & MBA ประจำปีการศึกษา 2013-2014

ทำไมถึงเลือกเรียนปริญญาโท MBA-MM นานาชาติที่ MUIC

MUIC ปั้นสุดยอด หลักสูตรปริญาโทการจัดการท่องเที่ยวและบริการ

หลักสูตร MM & MBA วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook