You Are Here: Home » Australia, Inter, Scholarship » ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย

ขอเชิญผู้สนใจเข้ารับการคัดเลือกทุนรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย

ทุนการศึกษาจากรัฐบาลออสเตรเลีย “Australian Government’s Endeavour Awards”  ประจำปีการศึกษา 2557

Australian Government’s Endeavour Awards

Australia Education International (AEI) หรือสำนักการศึกษานานาชาติออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทย ประกาศเปิดรับสมัครทุนรัฐบาลประเทศออสเตรเลีย “Australian Government’s Endeavour Awards Scholarship Programme” ให้แก่นักวิจัย นักวิชาการ ครู นักศึกษา และผู้บริหารทางการศึกษาที่มีความสนใจจะพัฒนาความรู้และความสามารถของตนเอง ตลอดจนการพัฒนาความรู้ในสายงาน เพื่อเดินทางไปศึกษาต่อ ณ ประเทศออสเตรเลียในปีพ.ศ. 2557

ประเภททุนการศึกษา

  1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอก (Endeavour Postgraduate Awards)
  2. ทุนเพื่อการวิจัย (Endeavour Researcher Awards)
  3. ทุนด้านอาชีวศึกษาและการฝึกอบรม (Endeavour Vocational Education and Training Awards)
  4. ทุนศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากร (Endeavour Executive Awards)

ผู้สนใจสมัครขอรับทุนสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.australiaawards.gov.au/ หรือติดต่อสอบถามสำนักการศึกษานานาชาติออสเตรเลีย สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียประจำประเทศไทยที่ aei.bkk@dfat.gov.au (คุณสาธุอร)

รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 30 มิถุนายน 2556 

———————————————————–

ทุนการศึกษาทั้งหมด

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook