You Are Here: Home » Australia, Scholarship » Australian National University มอบทุนเรียนต่อ MBA

ANU มอบทุน ป.โท และอนุปริญญาด้านบริหารธุรกิจ (MBA) และเศรษฐศาสตร์ ที่ประเทศออสเตรเลีย

Australian National University

College of Business and Economics แห่ง Australian National University มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และอนุปริญญา ให้นักศึกษานานาชาติ จำนวน 10 ทุน

***ทุนการศึกษาจะครอบคลุมเฉพาะค่าเล่าเรียนครึ่งหนึ่งของเทอมแรกที่เข้ารับการศึกษา 1 เท่านั้น และจะไม่รวมค่าที่พักอาศัย ค่าครองชีพ ค่าเดินทาง หรือค่าใช้จ่าย ที่เกี่ยวข้องกับการเรียน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

  • ผู้สมัครต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่ใช่พลเมืองของประเทศออสเตรเลีย
  • ผู้สมัครต้องสมัครเข้าเรียนในระดับอนุปริญญาและปริญญาโทเท่านั้น
  • ผู้สมัครต้องไม่เคยได้รับทุนเข้าเรียนในสาขาวิชาบริหารธุรกิจและเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทลัยผู้มอบทุนมาก่อน

เกณฑ์การคัดเลือกผู้สมัคร จะพิจารณาจากผลการเรียน สาขาวิชา และสัญชาติ เป็นหลัก

สามารถสมัครได้ที่ https://apollo.anu.edu.au/apollo/default.asp?pid=5934&script=true

หมดเขตรับสมัคร

  1. วันที่ 31 พฤษภาคม 2556 สำหรับภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556
  2. วันที่ 6 ธันวาคม 2556 สำหรับภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://students.anu.edu.au/scholarships/gc/fut/int/cbe-int-graduate.php

———————————————————–

ทุนการศึกษาทั้งหมด

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความเกี่ยวกับหลักสูตร MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook