You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » ‘แสตมฟอร์ด’ สังคมแห่งความหลากหลาย และการเรียนรู้ที่เข้มข้น

หนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ทำให้มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ประสบความสำเร็จมาโดยตลอด คือ คณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  ประกอบด้วยอาจารย์ชาวไทยและชาวต่างชาติ ซึ่งล้วนแล้วแต่มีดีกรีการศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีชื่อเสียง

Loïse Jeannin

หนึ่งในคณาจารย์คุณภาพของแสตมฟอร์ด คือ Loïse Jeannin  ดำรงตำแหน่งอาจารย์ประจำ ที่รับผิดชอบสอนทั้งในหลักสูตรบริหารธุรกิจและบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA)  Loïse จบการศึกษาจาก Paris School of Economics และผ่านการชนะเลิศระดับประเทศในด้านเศรษฐศาสตร์ทั้งยังมีประสบการณ์การสอนในมหาวิทยาลัยในประเทศฝรั่งเศษหลายแห่ง เคยเป็น Agrégée Préparatrice en Economie ที่ Ecole Normale Supérieure de Cachan โดยสอนทางด้านเศรษฐศาสตร์และการจัดการ  และกำลังศึกษาปริญญาเอกที่ Walden University  ปัจจุบันเป็นอาจารย์ประจำที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด โดยสอนวิชาเศรษฐศาสตร์ และภาษาฝรั่งเศส

เธอมีประสบการณ์การสอนที่เข้มข้น และการที่เธอกำลังศึกษาระดับปริญญาเอกเกี่ยวกับด้าน Multicultural ซึ่งนับเป็นความเหมาะเจาะลงตัวเป็นอย่างมากที่อาจารย์ได้ทำการสอนที่แสตมฟอร์ด ซึ่งประกอบไปด้วยนักศึกษาจากต่างเชื้อชาติ

Loïse เป็นชาวฝรั่งเศสที่ มีความเข้าใจในประเด็นของ Multicultural Culture หรือความหลากหลายทางวัฒนธรรมเป็นอย่างดี และมีสามารถจัดการสอนภายในชั้นเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“รูปแบบวิธีการเรียนการจะเน้นความร่วมมือและปฏิสัมพันธ์ของนักศึกษาร่วมชั้นเรียน ที่แม้จะมีความแตกต่างกันทางเชื้อชาติ ภาษาและวัฒนธรรม ซึ่งเป็นความท้าทายมากในการที่จะปรับวิธีการสอนให้สอดรับกับพฤติกรรมของนักศึกษาแต่ละกลุ่ม เพื่อที่จะทำให้การเรียนสนุกและนักศึกษาแต่ละคนได้ความรู้อย่างเต็มที่”

Loïse Jeannin

เธอบอกอีกว่า จุดเด่นอีกประการหนึ่งที่ทำให้แสตมฟอร์ดแตกต่างจากสถานศึกษาแห่งอื่น คือ บรรยากาศแบบอินเตอร์เนชั่นแนลอย่างแท้จริง ที่ทั้งคณาจารย์และนักศึกษามีความใกล้ชิดกัน ทำให้สถานศึกษาแห่งนี้มีความอบอุ่นและเป็นกันเอง

แม้วิชาที่หลายคนคิดว่ายาก และน่าเบื่ออย่าง ‘คณิตศาสตร์’ ซึ่งจำเป็นต้องใช้ในการเรียนด้านเศรษฐศาสตร์นั้น เธอก็มีกลยุทธ์ที่น่าสนใจ

“สอนคณิตศาสตร์ให้สนุก ไม่น่าเบื่อ ด้วยการนำวิดีโอและกราฟิกภาพต่างๆ มาอธิบายให้นักศึกษาเข้าใจง่ายขึ้น ซึ่งก็ได้ผลตอบรับที่ดีจากนักศึกษา ”

ส่วนการเตรียมพร้อมรับมือกับ AEC ที่จะเกิดในปี 2558 ที่จะถึงนี้ Loïse  บอกว่า หลักสูตรบริหารธุรกิจและบริหารธุรกิจบัณฑิตของที่นี่ให้ความสำคัญกับประเด็นดังกล่าวเป็นอย่างมาก ด้วยการสอนเนื้อหาเกี่ยวกับ AEC แบบรอบด้าน พร้อมข้อมูลเชิงลึกต่างๆ และมุมมองแบบ Global perspective ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักศึกษา

สุดท้าย Loïse ย้ำว่าแสตมฟอร์ดเป็นมหาวิทยาลัยที่กำลังเติบโต และเต็มไปด้วยพลังของคณาจารย์ที่พร้อมจะถ่ายทอดความรู้ให้กับนักศึกษาซึ่งก็มีความกระตือรือล้นที่จะขวนขวายหาความรู้อยู่แล้ว และเธอต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาหลักสูตรต่างๆ ที่ดีอยู่แล้วให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเรื่อยๆ  ที่นี่จึงเป็นโลกแห่งการเรียนรู้นานาชาติอย่างแท้จริง

Fast-Track M.B.A. Program! Sign up today!

—————————————————————————————

เรียนปริญญาโทภายใต้บรรยากาศนานาชาติที่ ‘แสตมฟอร์ด’

MBA Stamford สร้างบัณฑิตที่เก่งทั้งในและนอกตำรา

รวมหลักสูตร mba มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด (MBA – STAMFORD)

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook