You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » สัมมนา ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล

สัมมนาเรื่อง: ครอบคลุมทุกประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคล พร้อม UPDATE กฎหมายและอัตราภาษีใหม่ของกรมสรรพากรประจำปี 2556 (บรรยายภาษาไทย)

วันที่ 22 เมษายน 2556

เวลา 09.00 น. – 17.00 น.

ณ โรงแรม ดิเอมเมอรัล รัชดา กรุงเทพฯ

วิทยากรผู้บรรยายภาครัฐ : ผู้ชำนาญการพิเศษด้านกฎหมายภาษีสรรพากร สำนักกฎหมาย กรมสรรพากร

seminar-splendidsessions

ปัจจุบัน ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มักขาดความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีเงินได้นิติบุคคล และยังคงปฏิบัติไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนดเป็นจำนวนมาก อีกทั้งประเด็นร้อนต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีอากรสำหรับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ต้องมีการจ่ายค่าจ้างทำของ  ค่าเช่า  ค่าโฆษณา  ค่าบริหาร จัดการ ค่าสิทธิ ไปต่างประเทศ รวมทั้งจ่ายในประเทศไทยด้วย มักจะเกิดปัญหาและมีข้อผิดพลาดเสมอ ซึ่งจะส่งผลกระทบตามมาก็คือ บริษัทต้องเสียเบี้ยปรับและเงินเพิ่ม ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว  ผู้บริหารควรจะทราบถึงหลักการและเงื่อนไขต่างๆในส่วนของภาษีเงินได้นิติบุคคล ที่ถูกต้องและตรงประเด็น พร้อมทั้งสอดคล้องกับภาครัฐบาลในส่วนงานของกรมสรรพากร การจัดอบรมสัมมนาเรื่อง“ภาษีเงินได้นิติบุคคล” เพื่อให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการ รู้ถึงหลักความเป็นจริงก่อนใคร ในการปฏิบัติที่ถูกต้องเกี่ยวกับ การภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ให้ถูกต้องตรงกัน ลดความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นในทางปฏิบัติและยังเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการได้สอบถามข้อสงสัย

เนื้อหาของการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้ ท่านผู้เข้ารับการอบรมจะได้เต็มอิ่มกับข้อมูลและความรู้จากวิทยากรผู้ชำนาญการพิเศษในเรื่องภาษีเงินได้นิติบุคคล โดยการสัมมนาจะครอบคลุมถึงประเด็นปัญหาภาษีเงินได้นิติบุคคลทั้งระบบ และในทุกประเภทของเงินได้ ไม่ว่าจะเป็นการหักภาษีของเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าสิทธิ ผลตอบแทนจากการลงทุน หรือจะเป็นกรณีค่าเช่า วิชาชีพอิสระ รับเหมา และเงินได้จากการพาณิชย์อื่นๆอีกด้วย นอกจากนี้การสัมมนาจะให้ความรู้ในประเด็นปัญหาที่ผู้ประกอบการมักพบบ่อยๆและแนวทางในการแก้ไข ซึ่งทางบริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด เชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาต่างๆที่วิทยากรจะนำมาแชร์จะช่วยให้ผู้รับฟังการสัมมนาได้รับความรู้และมีความเข้าใจในเรื่องของภาษีเงินได้นิติบุคคล ได้เป็นอย่างดี สามารถนำไปปฏิบัติได้ถูกต้องและไม่ต้องกลัวมีปัญหากับกรมสรรพากรอีกต่อไป

พิเศษ !! สมัครสัมมนาตั้งแต่วันนี้ – วันที่ 18 เมษายน 2556 ชำระค่าสัมมนาเพียง 5,000 บาท(ก่อน VAT)

สมัครเข้าร่วมสัมมนา 2 ท่านลดทันที 500 บาท ลดเหลือท่านละ (4,500) (ก่อน VAT)

หากเป็นสมาชิกหอการค้าไทยได้รับส่วนลด 500 จากราคา(4,500)ก่อน VAT

………….สามารถเลือกใช้สิทธิ์ได้เพียง 1 สิทธิ์เท่านั้น……………..

ติดต่อ บริษัท สเพลนดิด เซสชั่น จำกัด

Tel: 02-248-8457/ 02-248-4349/02-2486586 (hotline) MB:085-8209000,081-256-7328 Fax: 02-248-8456

Email: register@splendidsessions.com,tax.labor.law@gmail.com Website: www.splendidsessions.com

————————————————————————————

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด คลิก !!!!!!!!!!!!

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

บทความที่น่าสนใจ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook