You Are Here: Home » Admission, PR, Programs Update » วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัคร MBA

เปิดมุมมองการเรียนรู้สู่โอกาสทั่วโลก

หลักสูตร BFA และ MBA ของมหาวิทยาลัยศิลปากรที่พร้อมพาคุณสัมผัสโอกาสในระดับนานาชาติ

ผ่านองค์ความรู้ที่ผสมผสานอย่างกลมกลืนระหว่างความเป็นไทยและสากล

สู่ความสำเร็จที่ใฝ่ฝันได้อย่างเต็มภาคภูมิ

เรียนต่อปริญญาโท / ปริญญาโท MBA / เรียน MBA / เรียนต่อ MBA / Program MBA / MBA Degree / รับสมัคร ป.โท / วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร

BFA : หลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบสื่อสารดิจิทัล

หลักสูตรเน้นไปที่การเติบโตของสื่อดิจิทัลผสมผสานกับศาสตร์ต่างๆ  นักศึกษาจะได้องค์ความรู้ที่หลากหลายแต่ลงลึกในความถนัดของสื่อดิจิทัล ประกอบกับสาขามีความร่วมมือเต็มรูปแบบกับมหาวิทยาลัย     เบอร์มิงแฮมซิตี้ (Birmingham City University) สหราชอาณาจักร  เมื่อเรียนจบสาขานี้แล้วจะได้รับปริญญา 2 ใบ ทั้งจากศิลปากรและเบอร์มิงแฮม นักศึกษาที่จะเข้ามาเรียนสาขานี้ ต้องชอบศิลปะ ออกแบบเป็นพื้นฐานอยู่แล้ว ที่สำคัญต้องรักภาษาอังกฤษมาก ไม่ใช่พูดเป็นอย่างเดียว แต่ต้องอ่านได้ เขียนได้ เพราะเวลาอ่าน Text ดิจิทัล ส่วนใหญ่ใช้เป็นภาษาอังกฤษทั้งนั้นเลย ดังนั้นจะต้องรักภาษาอังกฤษเท่าเทียมกับการมีมุมมองทางด้านดิจิทัลด้วย ส่วนความรู้ทางวิชาการมาทีหลัง มาพัฒนาเรียนกันได้ แม้ว่าอาจจะยังไม่ถึงตรงนั้นแต่เมื่อมาสมัครคุณมีไอเดียแปลกๆ แหวกๆ มาให้เรา และนักเรียนที่จะมาสมัครต้องมีทักษะด้านวาดรูปและออกแบบด้วย ส่วนการแสดงผลงาน (Portfolio) อาจจะทำ Blog Animating ง่ายๆ เราก็ค่อนข้างพอใจแล้วในระดับหนึ่ง

MBA : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาธุรกิจระหว่างประเทศ

หลักสูตรระดับปริญญาโทของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร มีจุดมุ่งหมายในการเตรียมนักศึกษาให้มีความพร้อมทางด้านศักยภาพด้านการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ ไม่เพียงแต่การจัดการกับหน้าที่ต่างๆ ระดับภูมิภาค แต่ยังต้องพัฒนาศักยภาพที่จำเป็นในการทำงานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นทักษะเฉพาะที่มีความซับซ้อน รวมทั้ง ต้องการความรู้เรื่องความแตกต่างทางวัฒนธรรม เชื้อชาติ และสถานการณ์ทางการเมืองของคู่ค้าทางธุรกิจ จึงเหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้บริหารที่เคยมีประสบการณ์ในด้านนี้มาบ้าง รวมถึงผู้บริหารชั้นสูงที่ต้องการพัฒนาความรู้ทางด้านธุรกิจระหว่างประเทศ

วันนี้ธุรกิจต่างๆ มีแนวโน้มเชื่อมโยงกันทั่วโลก และประเทศไทยกำลังเดินไปสู่ความเป็น International  ทำให้ผู้ที่สนใจเรียน MBA ด้าน International Business ซึ่งสามารถนำไปปรับใช้ได้ทั้งการทำธุรกิจส่วนตัวที่เราวางแผนไว้ในอนาคต และการทำงานในปัจจุบัน เนื่องจากเป็นการทำงานที่เกี่ยวข้องกับผู้บริหารระดับสูงจึงจำเป็นต้องมีความรู้ และความเข้าใจในระดับที่กว้างทั้งในระดับปฏิบัติการและวิเคราะห์ด้าน Global Market ได้เป็นอย่างดี

นอกจากนั้น ระหว่างเรียนนักศึกษายังได้มีโอกาสศึกษาการทำธุรกิจแบบ Study Tour ในประเทศที่วิทยาลัยนานาชาติ มีความร่วมมือ เช่น ประเทศออสเตรเลีย ธุรกิจที่มีโอกาศฝึกงาน เช่น ธุรกิจการโรงแรม ธุรกิจเกี่ยวกับด้าน Production ธุรกิจผลิตโฆษณา ทำให้เราเข้าใจลักษณะของแต่ละธุรกิจและมองเห็นระบบการทำงานในต่างประเทศชัดเจนขึ้น

สำหรับผู้ที่ยังลังเลหรืออยู่ระหว่างการตัดสินใจ รับรองว่า MBA International Business ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร คุ้มค่าอย่างแน่นอน ทั้งระดับราคาที่ไม่แพงเมื่อเทียบกับ MBA International Business อื่น และการเรียนการสอนเป็นกลุ่มขนาดไม่ใหญ่ สามารถพูดคุย ปรึกษา และ Share Idea กันได้อย่างใกล้ชิด

MBA : หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว

มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความรู้เกี่ยวกับการจัดการโรงแรมในระดับผู้บริหารระดับกลางถึงระดับสูง  และให้มีทักษะการบริหารที่เกี่ยวข้องกับการจัดการบริหารธุรกิจการท่องเที่ยวและการโรงแรม รวมทั้งส่งเสริมความสามารถของนักศึกษาในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประยุกต์ความรู้ทางทฤษฎี เพื่อนำมาใช้ในการประกอบการตัดสินใจเรื่องธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักจรรยาบรรณ

ทั้งนี้ผู้ปฏิบัติงานระดับบริหาร ในธุรกิจบริการจำเป็นจะต้องมีความรู้ด้านการเงินผสมผสานกับความเข้าใจด้าน Hotel Operation ซึ่งหลักสูตรปริญญาโท MBA Hotel & Tourism Management ของวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากรช่วยต่อยอดแนวทางการบริหารงานได้จริง และคุ้มค่าตรงตามความตั้งใจที่ต้องการเรียนรู้ด้านการโรงแรมและการท่องเที่ยว รวมทั้งยังได้รับพื้นฐานทางภาษาฝรั่งเศสเพิ่มเติม
หากคุณสนใจ เพียงลองถามตัวเองว่า มีใจรักและพร้อมที่จะทำงานทางด้านนี้หรือไม่ เมื่อวันหยุดของเราจะไม่เหมือนคนอื่น และคุณต้องมี Service Mind ที่มากพอ รวมทั้งความอดทนที่สูงกว่าระดับงานทั่วไป เพราะเป็นงานเฉพาะทางด้านโรงแรม หากคุณมั่นใจว่าพร้อม คุณเตรียมตัวถูกแย่งซื้อตัวได้เลย เพราะผู้รู้หรือเชี่ยวชาญเฉพาะด้านธุรกิจโรงแรมไม่มีวันตกงาน โอกาสในอนาคตของคุณเปิดกว้างอย่างแน่นอน

วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยศิลปากร เปิดรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3

  • สมัครด้วยตนเอง         วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม – วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2556
  • สมัครทางไปรษณีย์     วันจันทร์ที่ 25 มีนาคม – วันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2556

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ชั้น 5 อาคารสำนักอธิการบดี เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170
โทร: 02 880 8361-3 อีเมล: suicbangkok@yahoo.com
Website: www.suic.org

————————————————————————–

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยรัฐบาล

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยเอกชน

รวมหลักสูตร MBA

ข่าวประชาสัมพันธ์ MBA

ทุนการศึกษาต่อ MBA

 

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook