You Are Here: Home » Europe, Inter, Scholarship » DAAD มอบทุนการศึกษาปริญญาโทที่ประเทศเยอรมนี

องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD)

องค์กรแลกเปลี่ยนทางวิชาการแห่งสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี (DAAD) มอบทุนการศึกษาและวิจัยใน ระดับปริญญาโทให้นักศึกษาต่างชาติหรือนักวิจัยรุ่นเยาว์ในประเทศกำลังพัฒนาเพื่อไปศึกษาต่อในประเทศเยอรมนี

ทุนนี้เป็นทุนที่มอบให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาล รัฐวิสาหกิจ และบริษัทเอกชน ที่ทำงานเกี่ยวกับนโยบายการพัฒนาชาติทางด้านเทคโนโลยี เศรษฐกิจ เกษตรกรรม และสังคม นอกจากผู้สมัครที่จบปริญญาตรีแล้ว ผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวกับสาขาที่เกี่ยวข้องอย่างน้อย 2 ปี ก็สามารถสมัครขอรับทุนได้

ระยะเวลาให้ทุน ระดับปริญญาโท หรือประกาศนียบัตร 12-24 เดือน

ทุนการศึกษาประกอบด้วยค่าใช้จ่ายแต่ละเดือนประมาณ 750 ยูโร (30,750 บาท) มีทั้งทุนการศึกษาและทุนสำหรับการวิจัย และครอบคลุมค่าเดินทางไป-กลับเยอรมนี ค่าประกันสุขภาพของเยอรมนี ค่าใช้จ่ายในการเรียนการสอนอื่น ๆ

สาขาวิชาที่ให้ทุน มีดังนี้

 • Economic Sciences / MBA / Political Economics
 • Development Co-operation
 • Engineering and Related Sciences
 • Mathematics
 • Regional Planning
 • Agriculture and Forest Sciences
 • Environmental Sciences
 • Medicine and Public Health
 • Veterinary Medicine
 • Sociology and Education

คุณสมบัติผู้สมัคร

คุณสมบัติผู้สมัคร อายุไม่เกิน 36 ปี (บางโปรแกรมจำกัดอายุไม่เกิน 32 ปี) สำหรับหลักสูตรภาษาอังกฤษ มีผลสอบ TOEFL 550 (paper based), 213 (computer based), 80 (internet based) หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป ส่วนผู้สนใจเข้าศึกษาต่อหลักสูตรภาษาเยอรมัน DSH 2 หรือ TestDaF 4

มีประสบการณ์การทำงานในสาขาดังกล่าวอย่างน้อยที่สุด 2 ปี ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม และการบริหาร ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาที่สมัครเรียน

เอกสารประกอบการสมัคร จำนวน 3 ชุด

 • ใบสมัครติดรูปถ่ายและจดหมายแนะนำตัว
 • ประวัติส่วนตัว  (เขียนด้วยมือ) โดยใช้แบบฟอร์มของ Europass สามารถดาวน์โหลดได้ที่ http//:europass.cedefop.europa.eu
 • จดหมายแสดงความมุ่งมั่น (เขียนด้วยมือ)
 • แผนงานการวิจัย (กรณีที่ทางมหาวิทยาลัยทางเยอรมนีต้องการ)
 • จดหมายแนะนำตัวจากมหาวิทยาลัยของผู้สมัคร จดหมายดังกล่าวจะต้องมีลายเซ็นและตราประทับของมหาวิทยาลัยด้วย และจะต้องลงวันที่ปัจจุบัน (ไม่ต้องปิดผนึกซองจดหมาย)  จำนวน 3 ชุด
 • จดหมายแนะนำตัวและรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด จดหมายดังกล่าวจะต้องมีลายเซ็นและตราประทับของหน่วยงาน และลงเวลาปัจจุบัน (ไม่ต้องปิดผนึกซองจดหมาย)
 • จดหมายรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัดในประเทศไทยว่า ผู้สมัครอยู่ในตำแหน่งที่มีความเชี่ยวชาญจริง และหากเป็นได้ จะยินดีรับการตอบรับเข้าเป็นลูกจ้างอีกครั้งเมื่อจบการศึกษา
 • ใบคะแนน TOEFL 550/213/80 หรือ IELTS 6.0 ขึ้นไป หรือใบประกาศนียบัตรภาษาเยอรมัน
 • ใบแสดงผลการเรียนระดับมัธยมศึกษา ใบปริญญาบัตรระดับปริญญาตรี (BA/BS) และใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการ

ยื่นสมัครด้วยตนเองได้ที่ DAAD Information Center เลขที่ 18/1 ซอยเกอเธ่ สาทร 1 กรุงเทพ 10120 ในวันจันทร์-พุธ-ศุกร์ เวลา 10.00 – 12.00 น. และ 13.00-15.00 น. E-mail: info@daad.or.th หรือที่สถานทูตเยอรมนี เลขที่ 9 ถนนสาธรใต้ กรุงเทพฯ

หมดเขตรับสมัครในวันที่ 31 กรกฎาคม 2556

สอบถามรายละเอียดได้ที่

สถานทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทย หรือ ศูนย์บริการข้อมูลทางการศึกษาของ DAAD ได้ที่เว็บไซต์ www.daad.or.th

ทุนการศึกษาทั้งหมด

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook