You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » สัมมนา กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างไรให้ได้คนที่ “ใช่” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กร

สัมมนา กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างไรให้ได้คนที่ “ใช่” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กร

สัมมนา กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างไรให้ได้คนที่ “ใช่” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กร

วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2556  เวลา ๐9.๐๐ น. – 17.๐๐ น

ณ สวิสโฮเทล เลอคองคอด รัชดา

บรรยายโดย

อาจารย์ ทิพวัลย์ ติรณะประกิจ

โปรแกรมสัมมนา

 • ข้อแนะนำเพื่อเตรียมพร้อม การสรรหาคนที่มีคุณสมบัติตรงตามต้องการ เพื่อรองรับการเปิดเสรีประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC)
 • เครื่องมือในการสรรหา และแบบทดสองเพื่อสรรหาพนักงานเพื่อเตรียมพร้อมการเปิดเสรี AEC
 • กระบวนการสรรพาพนักงานให้เหมาะสมกับองค์กร โดยปรับใช้เครื่องมือ HR ต่างๆ เช่น Competency เป็นต้น
 • ขั้นตอน กระบวนการสรรหา (Recruitment) และคัดเลือกพนักงาน (Selection)
 • การวางแผน (Recruitment Planning) ช่องทางการสรรพาหาพนักงาน เช่น Head hunter, recruitment agency, facebook, หรือ e-Recruitment
 • การวิเคราะห์ของแหล่งสรรหางาน (Source Analysis) ให้เหมาะกับองค์กรของตน
 • นโยบายการสรรหาภายใน หรือ ภายนอก องค์กร (Internal / External organization policy)
 • เขียนประกาศรับสมัครงานอย่างไรให้ “โดนใจผู้สมัคร” และ “ถูกใจ HR”
 • ข้อแนะนำในการใช้แบบทดสอบเพื่อคัดเลือกพนักงานที่ใช่ และสอดคล้องกับองค์กร
 • เครื่องมือต่างๆ สำหรับ HR เพื่อคัดเลือกคนที่ใช่เข้าทำงานกับองค์กร
 • รูปการจัดเตรียมแบบทดสอบต่างๆ เพื่อวัดประสิทธิภาพ ทัศนคติ (Attitude) บุคคลิกภาพ ความถนัด (Skill) หรือความสามารถต่างๆ ให้เหมาะกับตำแหน่งงาน
 • หลุมพรางในการออกแบบ / การตีความ  “ใบสมัครงาน” กับประเด็นที่ HR มักผิดพลาด และได้คนที่ไม่เหมาะสมเข้าทำงาน
 • ข้อแนะนำและวางแผน “การสัมภาษณ์” เพื่อให้ได้คนที่ “ใช่”  : การวางแผน ก่อน และหลังการสัมภาษณ์งาน
 • ข้อผิดพลาดและหลุมพรางที่ HR มักประสบจากการสัมภาษณ์ที่ไม่มีการวางแผนล่วงหน้า และข้อแนะนำการแก้ไขเฉพาะหน้า  (Do & Don’t)
 • ข้อแนะนำในการวิเคราะห์การสัมภาษณ์งาน เพื่อให้ได้คนที่ใช่
 • ข้อแนะนำเมื่อผู้สัมภาษณ์ต้องสัมภาษณ์คนที่เหนือกว่า หรือคัดสรรตำแหน่งพนักงานในระดับสูง
 • การคัดสรรคัดเลือกพนักงานโดยพิจารณาจาก “โหวเฮ้ง”  สำหรับ HR : ความเชื่อ หรือ ความจริง
 • กรณีศึกษา ถามตอบ  และ ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในทางปฏิบัติจากการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน

ติดต่อจองสัมมนาหรือสอบถามข้อมูลได้ที่ บริษัท อาร์แอนด์ดี เทรนนิ่ง จำกัด

Tel: 02-954-7099 (hotline) MB:090-927-8438 Fax: 02-954-6780

Email: register.rd@gmail.com, randdtrainning2012@gmail.com

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก >>>> สัมมนา กลยุทธ์การสรรหาและคัดเลือกพนักงานอย่างไรให้ได้คนที่ “ใช่” เพื่อเพิ่มศักยภาพในการทำงานให้กับองค์กร

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
 • Twitter
 • Facebook