You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » หลักสูตร ป.โท นานาชาติ สาขาการตลาดและการจัดการ CMMU ปั้นนักการตลาดมืออาชีพ

เป็นที่ทราบกันดีว่าโลกธุรกิจยุคใหม่ มีการแข่งขันกันอย่างรุนแรง ดังนั้นองค์กรจะก้าวไปสู่การเป็นองค์กรชั้นนำได้ ย่อมต้องอาศัยบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเหนือกว่าคู่แข่ง โดยเฉพาะบุคลากรที่มีความรู้เชิงลึกด้านการตลาด เพราะองค์กรไม่ว่าขนาดใหญ่ หรือเล็กที่ประสบความสำเร็จหลายแห่งมักจะขับเคลื่อนด้วยกลยุทธ์การตลาดที่เป็นเลิศ  และที่ CMMU มีความพร้อมที่จะถ่ายทอดความรู้ดังกล่าวในหลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ สาขาการตลาดและการจัดการ  หรือ Marketing and Management (MM) ซึ่งเป็นหลักสูตรยอดฮิตของ CMMU

 

 

 

 

 

 


Assistant Professor Dr. Randall Shannon


 

 

 

 

 

ผศ.ดร.Randall Shannon ประธานสาขาการตลาดและการจัดการ กล่าวว่า  ปัจจุบันหลักสูตรที่ได้รับความนิยมสูงสุดคือ  Marketing and Management (MM) โดยเหตุผลที่หลักสูตรนี้ได้รับความนิยมเนื่องจากส่งเสริมต่อความก้าวหน้าในอาชีพการงาน โดยผู้ที่จะก้าวขึ้นไปเป็นผู้บริหารระดับสูงหรือแม้กระทั่งตำแหน่งซีอีโอ ส่วนใหญ่แล้วจะมีความรู้ทางด้านการตลาด ขณะเดียวกันด้วยส่วนผสมที่ลงตัวของคณาจารย์ หลักสูตร และบรรยากาศการเรียนการสอน ทำให้หลักสูตร MM ที่ CMMU ได้รับความนิยมอย่างต่อเนื่องเสมอมา

คณาจารย์ในสาขานี้ล้วนเป็นบุคลากรที่ทรงคุณค่าในแวดวงวิชาการ และมีภูมิหลังด้านธุรกิจที่เข้มข้น เช่น ผศ.ดร.Randall เอง ใช้ชีวิตอยู่เมืองไทยมานานกว่า 18 ปีแล้ว มีความเชี่ยวชาญด้านการตลาดค้าปลีก การสร้างแบรนด์ และพฤติกรรมผู้บริโภค เป็นต้น  ซึ่ง Dr.Randall ใช้ชีวิตและทำงานในเมืองไทยทั้งในฐานะนักวิจัยด้านการตลาดที่ AC Nielsen และ McKinsey  รวมถึงบทบาทล่าสุดคือการเป็นอาจารย์

ทั้งนี้เพื่อความสมบูรณ์แบบของหลักสูตร นักธุรกิจที่เป็นอาจารย์พิเศษหรือวิทยากรรับเชิญล้วนสามารถถ่ายทอดความรู้ และประสบการณ์ให้กับนักศึกษาได้เป็นอย่างดี ขณะเดียวกันก็มีประสบการณ์และเข้าใจบริบทที่แท้จริงของภาคธุรกิจด้วย

หากพิจารณาหลักสูตรอย่างละเอียดแล้วจะเห็นว่าเต็มไปด้วยวิชาที่น่าสนใจ และเหมาะกับสถานการณ์ปัจจุบันและในอนาคต อาทิ Cross-cultural consumer behavior, Decision Skills, Business Creativity, Strategic Brand Management, Retail Marketing, ServiceMarketing และ Managerial Negotiation Strategy เป็นต้น พร้อมกันนี้ยังเปิดวิชาใหม่เพื่อตอบรับกับความต้องการของภาคธุรกิจและเทรนด์โลกด้วย นั่นคือวิชา Digital Marketing

Assistant Professor Dr. Randall Shannon

นอกจากนี้สิ่งที่สาขา MM นำเสนออย่างแตกต่างจากสถาบันการศึกษาอื่น อย่างเด่นชัด คือ คลาสขนาดเล็ก ทำให้การเรียนการสอนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวนนักศึกษาเพียง 30 คนต่อชั้นเรียน ขณะที่รูปแบบวิธีการเรียนการสอนจะเน้นการปฏิสัมพันธ์ในการเรียนการสอน  และมุ่งกระตุ้นให้นักศึกษาหาข้อโต้แย้งกับทฤษฎีและตำราเรียน โดยไม่ได้สอนให้ท่องจำแต่ต้องมีความรู้และนำไปประยุกต์ใช้เป็น ที่สำคัญการเรียนการสอนแบบ Learning by doing จะทำให้ผู้เรียนเข้าใจและซึมซับความรู้ได้ดี รวมถึงการเดินทางไปทำกิจกรรมนอกสถานที่เพื่อสัมผัสประสบการณ์จริงนอกห้องเรียนด้วย

“ที่นี่มี Consulting practice  มีความยืดหยุ่นในการเรียนการสอน ด้วยการจัดตารางเรียนที่เอื้อให้นักศึกษาสามารถเลือกเรียนได้ในเวลาที่สะดวก  กิจกรรมสาระประโยชน์ต่างๆมากมาย ท่ามกลางบรรยากาศที่เป็นกันเอง มี Team Building

50% ของนักศึกษามีประสบการณ์ด้านการตลาดมาก่อน ขณะที่หลายคนเป็นวิศกร แพทย์ และทันตแพทย์ ซึ่งต้องการต่อยอดความรู้ด้านการตลาดและการจัดการ”

ที่สำคัญ สาขา MM ยังสอนในสิ่งที่ผู้เรียนจะต้องเผชิญจริงในโลกการทำงานที่เต็มไปด้วยการแข่งขัน ชิงไหวชิงพริบกับคู่แข่งอย่างเข้มข้น  โดยไม่ได้อ้างอิงทฤษฎีจากตำราเรียน ซึ่งบางครั้งก็ไม่ทันสมัยและไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้จริงในยุคปัจจุบัน

นอกจากนี้จุดเด่นสำคัญอีกประการของหลักสูตรที่นี่คือ Second degree และเรียนเพิ่มอีก 1 ปี ที่ University of Technology of Sydney (UTS) ประเทศออสเตรเลีย โดยไม่ต้องทำคอร์สเวิร์ค ซึ่งนับเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจเป็นอย่างมาก

ทั้งนี้หลักสูตรปริญญาโท นานาชาติ สาขาการตลาดและการจัดการ CMMU จัดการเรียนการสอน ณ อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนวิภาวดีรังสิต

“มาเรียนที่นี่คุณมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จ หากคุณหิวกระหายความสำเร็จในหน้าที่การงาน ที่นี่พร้อมที่จะปลุกพลังและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับคุณ”

สำหรับผู้ที่สนใจติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 0 2206 2000 ต่อ 2033, 3301-3303 หรือ http://inside.cm.mahidol.ac.th/mm และสมัครออนไลน์ได้ที่ www.cmmu.mahidol.ac.th/cm/link/admission

——————————————————–

บทความที่เกี่ยวข้อง

CMMU ตอกย้ำความเป็นเลิศทางการแพทย์และการบริหารจัดการ

ปริญญาโท หลักสูตรนานาชาติ สาขาการจัดการผู้ประกอบการ CMMU เหนือชั้นด้วยความเชี่ยวชาญ พร้อมติดอาวุธให้นักธุรกิจมือใหม่

หลักสูตรป.โทนานาชาติ สาขาการเงิน CMMU ทฤษฎีเข้มข้น ปฏิบัติเป็นเลิศ

หลักสูตรนานาชาติ CMMU โดดเด่นและแตกต่างอย่างผู้เชี่ยวชาญ

CMMU ก้าวไปอีกขั้นด้วยความร่วมมือกับ MIT Sloan

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook