You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » ม.หอการค้าไทย มุ่งสร้างนักธุรกิจรุ่นใหม่ ติดอาวุธครบมือโดยกูรูชั้นนำ

เรียนรู้กับนักธุรกิจชั้นนำ และได้เครือข่ายธุรกิจจากหอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยตอกย้ำความเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านธุรกิจ ปรับหลักสูตรใหม่ ‘บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการประกอบการ’ (CEO MBA Entrepreneurship) รับปีการศึกษาใหม่ มุ่งเน้นจบมาเป็นเจ้าของธุรกิจ พร้อมมอบทุนตั้งต้นทำธุรกิจโดยความร่วมมือกับมูลนิธิสิริวัฒนภักดีสำหรับแผนธุรกิจที่ได้รับการคัดเลือก ที่สำคัญยังดึงกูรูชั้นนำของประเทศ ที่เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ขับเคลื่อนธุรกิจจนประสบความสำเร็จ

Dr. Laddawan

ดร.ลัดดาวัลย์ เลขมาศ ผู้อำนวยการหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ กล่าวว่าหลังจากเปิดหลักสูตรนี้มาตั้งแต่ปี 2547 และได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี  อย่างไรก็ตามทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเล็งเห็นถึงการเตรียมพร้อมรับมือกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่ จึงได้ปรับปรุงหลักสูตร สาขาวิชาการประกอบการให้มีความเข้มข้น ทันสมัย และสอดรับกับการแข่งขันในโลกธุรกิจมากขึ้น

“ขณะนี้มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กำลังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ เพื่อศึกษาในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการประกอบการ (CEO MBA Entrepreneurship) ทั้งนี้หลักสูตรในปี 2555 เป็นหลักสูตรปรับใหม่ มีการปรับเนื้อหาวิชาใหม่เกือบทุกวิชา โดยได้ทำการศึกษาหลักสูตรจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกด้านสาขาผู้ประกอบการ (Entrepreneurship)  เช่น Babson College, MIT, Stanford, INSEAD, IMD ซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นหลักสูตรที่ดีและมีชื่อเสียงระดับโลก เช่นที่ Babson มีจุดเด่นที่การจัดสรรกองทุนให้นักศึกษา ได้ทำธุรกิจเล็กๆ จริงๆ และเขาเชื่อมั่นว่าการเป็นผู้ประกอบการสามารถฝึกสอนกันได้ ไม่ใช่สิ่งที่ติดตัวมาหรือเป็นพรสวรรค์แต่อย่างใด”

“หลักสูตรนี้เปิดรับทั้งทายาทธุรกิจ  พนักงานบริษัทที่มีเป้าหมายอยากจะเป็นผู้ประกอบการ หรืออยากพัฒนาทักษะบริหารแบบรอบด้านเพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานใหม่ๆ ให้กับบริษัทที่มีความคิดดี เราก็เชื่อว่าทุกคนสามารถเป็นผู้ประกอบการได้”

“อยากเห็นนักศึกษาที่มีความคิดสร้างสรรค์ คิดนอกกรอบ กล้าเสี่ยง  เป็นคนที่มีความใฝ่ฝันอยากทำธุรกิจของตัวเอง เราอยากเห็นไอเดียใหม่ๆ ไม่อยากให้ทำธุรกิจเลียนแบบคนอื่น และที่สำคัญอยากได้ผู้ประกอบการที่ใส่ใจสังคม นั่นหมายถึงนอกจากจะเป็นผู้ประกอบการที่ประสบความสำเร็จแล้วยังต้องเป็นคนดีด้วย”

นอกจากผู้เรียนจะได้รับความรู้ในเชิงทฤษฎีแล้ว ยังได้เรียนรู้เชิงปฏิบัติอย่างเจาะลึก จากทั้งคณาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก รวมถึงกูรูผู้มีประสบการณ์ธุรกิจจริง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถตั้งธุรกิจและอยู่รอดได้จริง ทั้งนี้ผู้เรียนจะได้รับการสนับสนุนด้านการเรียนการสอนด้วยเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆอย่างพรั่งพร้อมด้วย

Dr. Laddawan

“เราชื่อว่าผลสัมฤทธิ์ของหลักสูตรนี้ไม่ใช่อยู่ที่การทำวิทยาพนธ์เพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถในการออกไปเป็นผู้ประกอบการที่มีประสิทธิภาพได้ ซึ่งเกิดจากหลักสูตรที่เน้นให้รู้จักคิด และมีแล็ปให้ทดลองทำธุรกิจจริง”

จุดเด่นที่น่าสนใจของหลักสูตรนี้คือ  การจัดสรรกองทุนแบบไม่จำกัดจำนวนทุนจากมูลนิธิสิริวัฒนภักดีให้ผู้เรียนที่สามารถเสนอแผนธุรกิจที่มีศักยภาพนำไปเป็นทุนในการทำธุรกิจ  เพราะเล็งเห็นว่าโอกาสแจ้งเกิดของ SMEs ไทย มักมีอุปสรรคในการเข้าถึงแหล่งทุน ซึ่งมีขั้นตอนในการขอกู้ยืมที่ยุ่งยากและอาจใช้ระยะเวลานาน

“ผู้ที่ได้รับทุน จะเริ่มทำธุรกิจจริงในปีที่ 2 ของการเรียน จากนั้นจะมีการประเมินผลประกอบการ กำไร ขาดทุน ซึ่งนับเป็นโอกาสอันดีในการเริ่มต้นธุรกิจอย่างรวดเร็ว และเป็นแต้มต่อในโลกธุรกิจยุคนี้”
ที่สำคัญหลักสูตรนี้นอกจากจะติดอาวุธทางปัญญาแล้ว ยังเสริมทักษะทางธุรกิจจากตัวจริง เสียงจริงอีกด้วย

คุณฐาปน สิริวัฒนภักดี เข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในหลักสูตรนี้ โดยจะเป็นหนึ่งใน Mentor ที่มาให้ข้อคิด และแชร์ประสบการณ์กับนักศึกษา รวมถึงเปิดโอกาสให้ศึกษาดูงานที่บริษัทในเครือไทยเบพฯด้วย”
นอกจากคุณฐาปนแล้ว  Mentor ทุกท่านเป็นกูรู นักธุรกิจชั้นน้ำของประเทศ ซึ่งเป็นสมาชิกสภาหอการค้าไทย เช่น คุณสนั่น อังอุบลกุล,คุณอิสระ ว่องกุศลกิจ,คุณกอบชัย จิราธิวัฒน์,คุณฉัตรชัย บุญรัตน์,คุณสาระ ล่ำซำ และคุณศุภชัย เจียรวนนท์ เป็นต้น

“นักศึกษาจะมีโอกาสในการซักถามบรรดากูรูที่น้อยคนนักจะมีโอกาสได้ใกล้ชิดและได้รับการถ่ายทอดความรู้และกลยุทธ์ธุรกิจ”

จากหลักสูตรสาขาการประกอบการนี้ จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย มีความมุ่งมั่น ตั้งใจในการที่จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้ประสบความสำเร็จและมีโอกาสมากขึ้นในตลาดประชาคมอาเซียน หรือ AEC ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปี 2015 นี้

คุณสมบัติของผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีและมีประสบการณ์ทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี หรือมีตำแหน่งในระดับผู้บริหารระดับล่างขึ้นไป หลักสูตรดังกล่าวนี้เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ สนใจสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 02-697-6767-1 หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.utcc.ac.th

สำหรับหลักสูตรนี้มีระยะเวลาในการเรียน 2 ปี  และจัดการเรียนการสอนในวันเสาร์-อาทิตย์

Mentors

Mentors
เป็นนักธุรกิจจริงที่มีประสบการณ์ และประสบความสำเร็จในการประกอบการและดำเนินธุรกิจ มีความรับผิดชอบต่อสังคม มาถ่ายทอดประสบการณ์ และวิสัยทัศน์ ให้กับนักศึกษา เพื่อเป็นแบบอย่าง หรือ Idols ให้กับนักศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

ผู้บริหารโครงการ
กรรมการโครงการประกอบด้วยผู้บริหาร คณาจารย์จากคณะบริหารธุรกิจและคณะอื่นๆ เป็นผู้ที่สามารถประสานกับหน่วยงานทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ Entrepreneurship อย่างลึกซึ้ง

——————————————————————

บทความที่เกี่ยวข้อง

หลักสูตรปริญญาโท-เอก รับสมัครแล้ววันนี้

เทคโนโลยีกับการเรียนรู้ยุคใหม่

“ศาสตร์และศิลป์” แห่ง MBA ฉบับม.หอการค้าไทย

ไขรหัส “Hybrid Learning System” ม.หอการค้าไทย

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย : Business School of Thailand

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ “ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเป็นผู้ให้”

UTCC The Great Social Enterprise


Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook