You Are Here: Home » Inter Article, MBA Inter, Study Abroad » 7 สิ่ง ของการค้นหาสภาพแวดล้อมที่ดีของการเรียน MBA

mba

บุคคลที่สนใจในการศึกษาต่อ MBA บ่อยครั้งที่จะพิจารณาจากปัจจัยหลายๆ อย่าง เช่น ชื่อเสียง, ความโดดเด่นด้านวิชาการ (การบัญชี, การตลาด, ธุรกิจระหว่าประเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย), สถานที่, การจัดหางาน, การช่วยเรื่องการเงิน และสมาคมศิษย์เก่า ทั้งหมดนี้เป็นปัจจัยสำคัญหลักในการพิจารณา อย่างไรก็ตามสิ่งที่มีความสำคัญเท่ากันและถูกมองข้ามบ่อยๆ คือ รูปแบบ, ระบบ, วิธีการ และประเภทของหลักสูตร คือสิ่งที่ได้นำเสนอเหมือนกับนักเรียนทั่วๆ ไป และบรรยากาศทั่วไปภายในสถาบันและวัฒนธรรม

ขณะที่ทำการศึกษาค้นขว้าเรื่องการศึกษาต่อด้านการบริหารธุรกิจ (MBA) ต้องมั่นใจว่าหลักสูตรที่จะเลือกนั้นได้ตรงกับความต้องการของตนเอง ยิ่งไปกว่านั้นต้องแน่ใจว่าคุณได้ศึกษาบรรยากาศการเรียนของมหาวิทยาลัยนั้นๆ ก่อนที่จะส่งใบสมัคร

7 องค์ประกอบสำคัญที่ควรพิจารณา

1. ปรัชญา (Philosophy)
ปรัชญาการศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการตัดสินใจว่าสาขาวิชาไหนเหมาะกับตัวเองมากที่สุด หลักสูตรปริญญาโทการการบริหารธุรกิจ (MBA) ในหลายๆ ที่ยังคงเป็นแบบอนุรักษ์นิยมและหลักสูตรมุ่งเน้นด้านโมเดลธุรกิจแบบดั้งเดิม ขณะที่สถาบันอื่นๆได้เปิดและสนับสนุนในด้านโมเดลการตลาดใหม่ๆ เช่น ความยั่งยืน สามารถค้นหาข้อมูลทั่วๆ ไปได้จากเวบไซด์ของทางมหาวิทยาลัย

2. หลักสูตร (Relevance of the curriculum)
แน่ใจว่าอาจารย์ผู้สอนมีประสบการณ์จริง และนำสถานการณ์ปัจจุบันและทันสมัยทางธุรกิจให้สอดคล้องกับการเรียนการสอนในชั้นเรียน  หลังจากที่การเรียนการสอนที่ให้หลักการทฤษฎีจะต้องสามารถนำมาประยุกต์ใช้กับธุรกิจปัจจุบันได้ ดังนั้นการค้นคว้าหาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันต้องคำนึงถึงสถาบันวิจัยของสถาบันนั้นๆ ด้วย

3. โครงงานกลุ่ม vs. โครงงานอิสระ (Group vs. Independent projects)
สิ่งไหนที่คุณต้องการ แบบไหนที่คุณชอบที่สุด ขึ้นอยู่กับความต้องการของคุณ ลองแบ่งแยกรายวิชาที่ต้องทำงานเป็นกลุ่มหรือเป็นทีม กับรายวิชาที่ต้องทำเดี่ยว เพื่อที่จะได้รู้ว่าคุณต้องการแบบไหน

4. การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา vs. การเรียนการสอนแบบบรรยาย (Case method vs. lecture method)
คุณได้มีการพิจารณาหรือยังว่าแบบไหนที่คุณต้องการ ความแตกต่างคือแหล่งที่มาและการเผยแพร่ การเรียนการสอนแบบบรรยาย เนื้อหาทั้งหมดมาจากผู้สอน

การเรียนการสอนแบบกรณีศึกษา แหล่งที่มาและการเผยแพร่จากเพื่อนร่วมชั้นเรียนในหัวข้อต่างๆ หรือกรณีศึกษา ผู้สอนจะมีบทบาทด้วนการเป็นที่ปรึกษามากกว่าผู้นำ

ด้วยหลักสูตรที่หลากหลาย ผู้เรียนจะต้องให้ความสำคัญว่าตนเองต้องการสิ่งไหนเพื่อที่จะได้เป็นประสบการณ์การศึกษาที่ดีที่สุดสำหรับคุณ เหมือนเป็นองค์ประกอบที่สำคัญในประสบการณ์การเรียน MBA

5. กลุ่มวิชาบังคับ vs. กลุ่มวิชาเลือกเฉพาะ (Required vs. elective course)
นักศึกษา MBA บางคนมีความสะดวกสบายมากขึ้นกับหลักสูตรที่ได้จัดสรรมาแล้วซึ่งมีวิชาเลือกค่อนข้างน้อย นักศึกษาบางคนชอบความเป็นอิสระในการเลือกรายวิชาด้วยตนเอง นักศึกษาต้องรู้ว่าตัวเองความต้องการของตนเอง จึงจะสามารถเลือกสถาบันและหลักสูตรการเรียนที่เหมาะสมกับตัวเองมากที่สุด

6.  สังคมของนักศึกษา (The student community)
ลักษณะทั่วไปของหลักสูตรและสังคมของนักศึกษา ก็มีผลต่อประสบการณ์และการเรียน MBA ของนักศึกษาเป็นอย่างมาก สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่สำคัญในการเลือกสถานที่เรียน ระหว่างที่ฉันเป็นคณบดี จะมีนักศึกษาที่ไม่สามารถอยู่ได้หรือรู้สึกเป็นทุกข์เนื่องจากไม่สามารถปรับตัวเข้ากับเพื่อนร่วมชั้นหรือสังคมของสถาบันได้

7. ขนาดของห้องเรียน (Class size)
สิ่งนี้ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สร้างความแตกต่างอย่างมากสำหรับนักศึกษา บางสถาบันเป็นห้องเรียนใหญ่มีนักเรียนจำนวนมาก บางสถาบันเป็นห้องเรียนเล็กๆ เหมือนอยู่บ้าน ซึ่งมีการดูแลซึ่งกันและกันและเป็นกลุ่มก้อน

ขณะที่คุณกำลังเลือกสถาบันที่ต้องการศึกษาต่อ ชื่อเสียงของสถาบันและเงินเดือนที่จะได้รับเป็นสิ่งที่สำคัญ แต่สิ่งที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นเป็นองค์ประกอบเพิ่มเติมในการตัดสินใจเข้าเรียนในสถาบันนั้นๆ  สภาพแวดล้อมของการเรียนทำให้นักศึกษารู้สึกสะดวกสบายและจะได้รับผลประโยชน์จากการเรียนและประสบความสำเร็จมากที่สุด

Credit: Dr. Don Martin (www.usnew.com)

————————————————————

บทความที่เกี่ยวข้อง

มองหา MBA ที่ใช่ (ตอนที่ 2)

มองหา MBA ที่ใช่ (ตอนที่ 1)

การเลือกระหว่าง หลักสูตรเร่งรัด หลักสูตรผู้บริหาร และหลักสูตรออนไลน์ของการเรียน MBA

How to cover the cost of an MBA?

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook