You Are Here: Home » Technology » สสส.ยุค 3 จี เปิดตัว “DoctorMe” แอพพลิเคชั่นสุขภาพไทยตัวแรก

สสส. อินเทรนด์ยุค 3 จี สุดทันสมัยเปิดตัว “DoctorMe” แอพพลิเคชั่นสุขภาพไทยตัวแรก รวบรวมวิธีดูแลสุขภาพเบื้องต้น ใช้งานสะดวกไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต

     เมื่อวันที่ 26 ส.ค.  ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ผู้จัดการกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า สสส. โดยแผนงาน ICT เพื่อการเรียนรู้ดิจิทัลและสนับสนุนภาคีเครือข่าย ร่วมกับ ChangeFusion, มูลนิธิหมอชาวบ้าน และบริษัท โอเพ่น ดรีม พัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพ ชื่อ “DoctorMe” มีเป้าหมายให้ผู้ใช้สามารถรู้วิธีการปฏิบัติตนเบื้องต้นเมื่อเกิดอาการเจ็บ ป่วย หรือเหตุฉุกเฉิน รวมทั้งเรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับโรคที่ตนเองเป็น โดยสามารถสังเกตอาการ พร้อมแนะนำวิธีการดูแลตนเองเบื้องต้น อย่างง่าย รวดเร็ว และถูกต้องก่อนที่จะไปพบแพทย์ สามารถใช้งานได้สะดวก ไม่ต้องต่ออินเทอร์เน็ต ที่สำคัญยังเป็นการสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีที่มีการใช้งานแพร่หลายมาใช้ใน การส่งเสริมสุขภาพให้กับคนไทย เพื่อแก้ปัญหาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพด้วยตนเองของคนไทยที่มีความเข้าใจไม่ถูกต้อง ส่งผลให้อาการเจ็บป่วยรุนแรงยิ่งขึ้น

     ทพ.กฤษดา กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า  แนวคิดการพัฒนาแอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพนี้ เกิดจากพบข้อมูลว่า คนไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองและตามชนบท เมื่อเจ็บป่วยมักมีพฤติกรรมรอให้หายเองหรือซื้อยามากินเองโดยไม่ปรึกษาแพทย์ ในขณะที่คนที่อาศัยอยู่ในคนชนบทบางส่วนนิยมหาข้อมูลโดยสอบถามวิธีการรักษา จากบุคลากรทางการแพทย์ และสืบค้นจากแหล่งอื่นๆจึงหวังว่า แอพพลิเคชั่นด้านสุขภาพ “DoctorMe” จะให้ความรู้ด้านสุขภาพเบื้องต้นที่ถูกต้องแก่ประชาชน เป็นคู่มือสุขภาพฉบับประชาชนอย่างแท้จริง

     ด้านนายไกลก้อง ไวทยการ รองผู้อำนวยการ สถาบัน ChangeFusion กล่าวว่า ข้อมูลสุขภาพในแอพพลิเคชั่น “DoctorMe” มาจากความร่วมมือกับมูลนิธิหมอชาวบ้าน โดยนำเนื้อหามาจาก “คู่มือหมอชาวบ้าน” โดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ และคณะ เป็นคู่มือดูแลสุขภาพที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากประชาชน ซึ่งมีคำแนะนำให้ประชาชนสามารถดูแลสุขภาพตนเองเบื้องต้นเมื่อประสบอุบัติเหตุ, เจ็บป่วยกะทันหัน ไม่สบายเล็กๆน้อยๆ โดยให้คำแนะนำถึงวิธีการปฏิบัติตัว เพื่อบรรเทาอาการเจ็บป่วย, แนะนำการใช้ยาแผนปัจจุบัน และยาสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีข้อมูลเรื่องโรคจากคอลัมน์ “สารานุกรมทันโรค” เป็นบทความโดย รศ.นพ.สุรเกียรติ อาชานานุภาพ ตีพิมพ์ในนิตยสารหมอชาวบ้าน ตั้งแต่ฉบับเดือนพฤษภาคม 2546-กุมภาพันธ์ 2554 จำนวนเกือบ 100 โรค ซึ่งเป็นโรคที่คนไทยเจ็บป่วยบ่อย ปัจจุบันเผยแพร่ในเว็บไซต์หมอชาวบ้าน รวมจำนวนเนื้อหาทั้งหมดกว่า 200 รายการ

     ซึ่งในอนาคตจะพัฒนาแอพพลิเคชั่นนี้อย่างต่อเนื่องบนอุปกรณ์ต่างๆ ทั้งโทรศัพท์มือถือ, Tablet, และเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้อย่างทั่วถึง โดยจะพัฒนาคุณสมบัติต่างๆ เช่น การให้คำแนะนำด้านสุขภาพที่อัพเดตตามสถานการณ์ และสอดคล้องกับอาการเจ็บป่วย หรือความต้องการของผู้ใช้แต่ละคน และมีเนื้อหามัลติมีเดียที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี 3 จี อย่างเต็มที่

     ทั้งนี้ “DoctorMe” จะเปิดรุ่นทดลองให้ใช้ก่อน โดยผู้ใช้ iPhone, iPod Touch หรือ iPad สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีผ่าน Apple App Store หรือ http://doctorme.in.th และกรุณาส่งคำแนะนำ + ปัญหาที่พบมาได้ที่ help@opendream.co.th ซึ่ง สสส. จะนำข้อคิดเห็นไปพัฒนาแอพพลิเคชั่นอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นเครื่องมือช่วยทำให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีได้ด้วยตนเอง

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook