You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » CMMU ก้าวไปอีกขั้นด้วยความร่วมมือกับ MIT Sloan


CMMU-MIT Sloan

     CMMU (วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล) สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการศึกษาไทย สมกับม็อตโต้ของสถาบันที่ว่า “The Wisdom of the Land” เมื่อจับมือร่วมกับ MIT Sloan School of Management ประเทศสหรัฐอเมริกา เปิดหลักสูตร “Senior Executive Education Program (SEEP)” ในหัวข้อ “Strategy & Innovation for Businesses in Asia (SIBA)” ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของงานบริการวิชาการของ CMMU

รองศาสตราจารย์ ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า ที่ผ่านมานับเป็นความภาคภูมิใจของ CMMU ที่ได้นำเสนอบริการทางวิชาการกับภาคธุรกิจอีกครั้ง หลังจากที่ได้ทำหน้าที่นี้มาโดยตลอด และสำหรับความร่วมมือล่าสุดกับ MIT Sloan ซึ่งเป็นสถาบันการศึกษาด้านการจัดการที่มีชื่อเสียงระดับโลก ซึ่งเป็นครั้งแรกที่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ยิ่งแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการที่ก้าวไกลอีกขั้นของ CMMU ในระดับนานาชาติ

ด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม รองคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ กล่าวเสริมว่า ทั้ง 2 สถาบันมีความเหมือนกันในแง่พื้นฐานและการเติบโตของวิทยาลัยการจัดการของทั้ง 2 สถาบัน มีมุมมอง ปรัชญา ไปในทางเดียวกันหมดเพราะแม้จะเป็นบริหารจัดการ แต่ทุกอย่างต้องเป็นวิทยาศาสตร์ มีศิลปะเข้ามาเกี่ยวข้องบ้าง แต่มุมมองหลักคือวิทยาศาสตร์ และ MIT Sloan มีจุดแข็งด้าน Strategy และ Innovation ทาง CMMU ก็มีหลักสูตรด้านนี้อยู่มาก และหลักสูตรที่เกิดขึ้นทุกหลักสูตรตั้งอยู่บนหลักการเหมือนกันที่ว่า “ต้องใช้ได้จริง ต้องแข่งขันได้”

CMMU ก่อตั้งเมื่อปี 2539 เป็นวิทยาลัยการจัดการที่มีชื่อเสียงของประเทศไทย และมีศิษย์เก่าจากหลากหลายองค์กรธุรกิจชั้นนำ ส่วน MIT Sloan ก่อตั้งเมื่อปี 2457 มีประวัติศาสตร์ยาวนานกว่า 94 ปี มีศิษย์เก่าที่มีชื่อเสียงระดับโลกและทำงานในองค์กรธุรกิจชั้นนำต่างๆ มากมาย ดังนั้นจึงถือเป็นความร่วมมือที่ลงตัวอย่างสมบูรณ์แบบ

ขณะที่ ดร.ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์ ผู้อำนวยการโครงการ ซึ่งเป็นศิษย์เก่า MIT และมีประสบการณ์ในการบริหารองค์กรธุรกิจชั้นนำของไทย ซึ่งเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญที่ทำให้ความร่วมมือในครั้งนี้บรรลุผลสำเร็จได้บอกว่า การเปิดสอนหลักสูตร Strategy and Innovation for Business in Asia (SIBA) เพื่อตอบโจทย์ปัญหาที่ซีอีโอเผชิญมาโดยตลอดว่าจะผสาน Strategy เข้ากับ Innovation และกล้าที่จะเสี่ยงได้อย่างไร โดยเฉพาะการเพิ่มพูนทักษะในการเจรจาโน้มน้าวและนำเสนอข้อมูล แผนงานต่างๆกับคณะกรรมการอำนวยการระดับสูง (Board) ให้เห็นพ้องและอนุมัติแผนงานดังกล่าว ซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่เคยมีในบทเรียนมาก่อน แต่กลับเป็นหัวใจในการขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์ที่ผู้บริหารวางไว้ ซึ่งทักษะเหล่านี้จะมีการเรียนการสอนในคลาส BoardRoom Handling ด้วย

กลุ่มเป้าหมายของหลักสูตรนี้คือ ซีอีโอ ที่มีประสบการณ์การทำงานอย่างต่ำ 10 ปี หรือเป็นผู้บริหารระดับสูงขององค์กรในอุตสาหกรรมประเภทและขนาดใดก็ได้ หรือผู้จัดการอาวุโสที่มีศักยภาพในการก้าวขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารระดับสูงในอนาคต รวมถึงเจ้าของกิจการด้วย โดยผู้เรียนในหลักสูตรนี้จะได้องค์ความรู้เกี่ยวกับอาเซียน ได้ศึกษาและวิเคราะห์ผ่านกรณีศึกษาที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทของผู้เข้าอบรม เพื่อนำไปใช้แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างตรงจุดและมีประสิทธิภาพ จึงเป็นหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของผู้บริหารระดับสูงใน แต่ละองค์กรได้อย่างแท้จริง

CMMU ก้าวไปอีกขั้นด้วยความร่วมมือกับ MIT Sloan

ด้าน MIT Faculty หรือคณาจารย์ผู้สอนของ MIT Sloan ในส่วนของ Executive Education ล้วนเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเอเชีย มีผลงานวิจัยเกี่ยวกับเอเชียโดยเฉพาะและได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในระดับนานาชาติ บางท่านเป็นที่ปรึกษาองค์กรขนาดใหญ่ของเอเชีย ไม่ได้เอาทฤษฎีมาสอนเพียงอย่างเดียว ประกอบด้วย Arnoldo Hax, Deborah Ancona, Michael A.Cusumano, Jose Santos และ Scott Stern ซึ่งล้วนแล้วแต่แสดงเจตจำนงเพี่อที่จะมาสอนหลักสูตรนี้โดยเฉพาะ

นอกจากนี้จุดเด่นของหลักสูตรนี้ยังอยู่ที่ระยะเวลาและความเข้มข้นในการฝึกอบรม ทั้งในการเตรียมความพร้อมให้กับผู้เข้าอบรมช่วงแรกที่กรุงเทพฯ โดยทาง CMMU จะรวบรวมส่งผล ปัญหา แง่คิด และประเด็นต่าง ๆ ที่พบไปยัง MIT Sloan ซึ่งวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจะนำข้อมูลเหล่านี้มาใช้ต่อยอดในการอบรม ถกปัญหาและประเด็นต่าง ๆ เพื่อหาแนวทางออกให้แก่ผู้อบรมเพื่อไปใช้ได้จริงกับองค์กร ในรูปแบบของ Customization และให้เทคนิคในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ที่ผู้เข้าอบรมอาจมีหรือสงสัย

เพราะฉะนั้นการอบรมครั้งนี้จึงเป็นมากกว่าการอบรม เนื่องจากเป็นทั้ง Tranining&Consulting Service เปรียบเสมือนให้คำปรึกษาปัญหาทางธุรกิจระดับนานาชาติ (World class business consulting service) แก่ผู้เข้าอบรมเลยทีเดียว ทั้งนี้ผู้เข้าร่วมอบรมจะได้รับประกาศนียบัตรจากทั้ง 2 สถาบันด้วย ดังนั้นนอกเหนือจากประโยชน์ส่วนตัวของผู้เข้าอบรมแล้วยังหมายถึงประโยชน์ของบริษัทอีกด้วย

ขณะที่สถานที่เรียนก็เป็นอาคารทันสมัยซึ่งเพิ่งเปิดให้บริการ พรั่งพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการเรียนการสอน มีห้องประชุมสัมมนาขนาดใหญ่ มีพื้นที่สำหรับทำกรณีศึกษาโดยเฉพาะ อีกทั้งที่พัก คือ The Boston Marriott Cambridge ก็เป็นโรงแรมระดับ 5 ดาว สามารถเดินไปยังอาคารเรียนได้ภายใน 5 นาที

ขณะเดียวกันหลังจากการอบรมเสร็จสิ้นลง 2 เดือน ก็จะมีการกลับมาพูดคุยกันหรือเป็นช่วงติดตามสรุปผลอีกครั้งที่ CMMU กรุงเทพฯ โดยไม่ได้ละทิ้งผู้ร่วมอบรมหลังจากการอบรมจบสิ้นแต่อย่างใด

จากรายละเอียดต่างๆที่กล่าวมาได้แสดงให้เห็นว่า SIBA เป็นหลักสูตรที่มีคุณลักษณะพิเศษเฉพาะและเหมาะสมกับซีอีโอไทยในการดำเนิน ธุรกิจในปัจจุบันและพร้อมที่จะรองรับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในอนาคตด้วย

ขณะเดียวกันทางคณาจารย์ทุกท่านก็ต่างมุ่งหวังที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองและ ประสบการณ์กับผู้บริหารระดับสูงจากประเทศไทยด้วย

              สุดท้าย CMMU คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีความร่วมมือในรูปแบบที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ กับ MIT Sloan เพื่อก่อเกิดประโยชน์ต่อวงการศึกษาและภาคธุรกิจของไทยอย่างต่อเนื่อง

ph.d.ratsameedara hunsawat

รศ.ดร.รัศมีดารา หุ่นสวัสดิ์

Dr. Vichita Raktham

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิตา รักธรรม

Dr.Nattawut Amornvivat
ดร.ณัฐวุฒิ อมรวิวัฒน์

Program Agenda

ช่วงที่ 1 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2555 – 2 มีนาคม 2555 (5 วัน) ที่ CMMU กรุงเทพฯ
ช่วงที่ 2 วันที่ 12 – 16 มีนาคม 2555 (5 วัน) ที่ MIT Sloan, Massachusetts, USA
ช่วงติดตามสรุปผล พฤษภาคม 255 ที่ CMMU กรุงเทพฯ
ค่าธรรมเนียม 590,000 บาทต่อคน (ไม่รวมค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน กรุงเทพฯ-บอสตัน-กรุงเทพฯ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าทำวีซ่าสหรัฐอเมริกา)
เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2554

ท่านใดที่สนใจกรุณาติดต่อ คุณปรัถมา แก้วเจริญ
อีเมล์: cmparatama@mahidol.ac.th
โทรศัพท์ 089 457 6543
วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
โทรศัพท์ 02 206 2000 ต่อ 2302
แฟกซ์ 02 206 2090

www.cmmu.mahidol.ac.th

—————————————-

บทความที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook