You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » ขับเคลื่อนสำเร็จด้วย Project Management

GMI-KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขับเคลื่อนองค์กรภายใต้สภาวการณ์ทางธุรกิจที่ปั่นป่วนให้สำเร็จด้วย Project Management

สภาพทางธุรกิจในปัจจุบันภายใต้กรอบของการค้าแบบเสรี ทำให้บริษัทต่างๆต้องเตรียมความพร้อมอยู่เสมอ เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นรอบด้าน คงไม่มีใครปฏิเสธว่าการแข่งขันทางธุรกิจในยุคนี้รุนแรงขึ้นกว่าเมื่อก่อนมาก ทุกวันผู้บริหารจะเผชิญกับประเด็นความท้าทายใหม่ๆอยู่ตลอดเวลา ในขณะที่ประเด็นเก่าๆก็ยังคาอยู่หรือยังแก้ไม่เสร็จ ผู้บริหารต้องคิด ทบทวน และปรับกลยุทธ์แทบจะรายวัน Meeting after Meeting ฐานลูกค้าที่มีอยู่ก็ต้องรักษาไว้ได้เพราะคู่แข่งขันก็พยายามเจาะเข้ามา จะขยายฐานลูกค้าก็ต้องพยายามหา “Innovation” ซึ่งยากและต้องใช้เวลา บางทีมีไอเดียดีๆแต่พอจะเริ่มทำก็เจออุปสรรค มีงานประจำที่เร่งด่วนกว่า ในขณะเดียวกันจะทำอะไรก็ต้องคำนึงถึงผลกระทบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม นโยบายการเมืองของรัฐบาลก็ส่งผลกระทบต่อธุรกิจได้อย่างมาก

สภาพการทำธุรกิจแบบนี้จะไม่เกิดขึ้นชั่วคราวแล้วหายไป ผู้บริหารระดับหลายท่านเชื่อว่าสภาพการณ์แบบนี้จะ “คงอยู่ตลอดไป” หรือที่ฝรั่งเรียกว่า “It’s here to stay” องค์กรสมัยใหม่ต้องทำงานอย่างไร ถึงจะทำให้ธุรกิจของเราอยู่ในในแถวหน้าได้ คำตอบคือต้องมีผู้บริหารระดับสูงที่มองข้างหน้าให้ออก (เดินให้ถูกทาง) และต้องมีผู้บริหารระดับกลางและผู้บริหารชั้นต้นที่มี “Management Capability” เพื่อนำพาลูกน้องไปสู่เป้าหมายให้ได้อย่างเร็วและมีประสิทธิภาพมากที่สุด สภาพแวดล้อมของการทำธุรกิจแบบนี้ไม่เปิดโอกาสให้พลาดได้บ่อยนัก ฉะนั้น ผู้ที่จะขึ้นมาบริหารต้องเข้าใจถึงความสำคัญต่อเป้าหมายที่ได้รับ ไม่ใช่ในเชิงตัวเลขเท่านั้นแต่จะต้องลงไปถึงความสำคัญของตัวเลขนั้นด้วย และจะต้องมีความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับการ “Do it right (efficiently and timely) the first time” ต้องแยกให้ออกถึงความแตกต่างระหว่าง คำว่า “เสร็จ” กับ “สำเร็จ” ต้องวาง “แผนที่ดี” เป็น แผนที่ไม่ดีมักจะเจอปัญหา “Plan แล้ว นิ่ง” อย่างที่มักจะพูดเล่นกัน นอกจากนี้ยังต้องมีศิลปะในการช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกลูกน้อง ให้สามารถทำงานตามแผนที่ได้วางไว้อย่างราบรื่นที่สุด บทบาทนี้บางครั้งผู้บริหารลืมหรือบางทีคิดว่าไม่ต้องทำ เมื่อทำงานเสร็จก็ควรมีการประมวลผลเพื่อนำไปสู่การทำภารกิจต่อไปที่ดีขึ้น

องค์ความรู้และทักษะที่จำเป็นเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของ Competency ที่องค์กรสมัยใหม่ต้องมี หลายองค์กรมี Executive ที่ฉลาด มีวิสัยทัศน์ แต่องค์กรก็ไม่สามรถขับเคลื่อนได้มาก เปรียบเสมือนรถไฟที่มีหัวรถจักรดีมีแรงขับเคลื่อนสูง แต่ถ้ารถไฟกระบวนนั้นมีบางโบกี้ที่มีข้อจำกัด ความเร็วสูงสุดที่รถไฟจะวิ่งได้ก็คงเป็นความเร็วของโบกี้นั่นเอง

ผมโชคดีตรงที่ได้มีโอกาสศึกษาเรียนรู้ศาสตร์ด้านการบริหารโครงการ (Project Management) มาหลายปี ส่วนตัวแล้วผมเชื่อว่าองค์กรไม่ว่าจะอยู่ในภาคเอกชน หรือภาครัฐ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมประเภทใดก็ตามสามารถจะใช้ Project Management ในการขับเคลื่อนกลยุทธ์ หรือ ทำงานประจำให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ องค์กรที่สามารถสร้าง Project Management Competency ให้กับพนักงานได้จะทำให้องค์กรนั้นมีความสำเร็จที่เร็วขึ้น ลองติดตามดูนะครับ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook