You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » BANGKOK RHVAC 2011 AND BANGKOK E&E 2011

ไทยเดินหน้าสู่ฮับอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและเครื่องใช้ไฟฟ้าโชว์ศักยภาพระดับโลกผ่านมหกรรมแสดงสินค้า

“BANGKOK RHVAC 2011 AND BANGKOK E&E 2011”

BANGKOK RHVAC 2011 AND BANGKOK E&E 2011

กรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ เตรียมจัดสุดยอดงานแสดงเครื่องเย็น อุปกรณ์ทำความร้อนระบบระบายอากาศและเครื่องปรับอากาศ กับงาน Bangkok RHVAC 2011 และงานแสดงเครื่องไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ Bangkok Electric & Electronics 2011 รวมเป็นสุดยอดมหกรรมระดับโลก เพื่อแสดงศักยภาพสินค้าไทยและอาเซียน พร้อมดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางของสินค้าประเภทดังกล่าวในภูมิภาคเอเชียและของโลก โดยกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 12-16 ตุลาคม ศกนี้ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า ประเทศไทยถือเป็นพื้นที่ยุทธศาสตร์ด้านอุตสาหกรรม การค้า และการลงทุนที่สำคัญของภูมิภาคเนื่องมาจากปัจจัยสนับสนุน ทั้งคุณภาพแรงงาน และการผลิต รวมทั้งทำเลที่ตั้งที่เหมาะสมอย่างยิ่งสำหรับการขนส่งและกระจายสินค้าต่างๆ พร้อมกันนั้น ในอนาคต ยังมีสิทธิพิเศษทางภาษีในกลุ่มสมาชิกอาเซียนที่จะช่วยลดต้นทุนทางการค้า อันส่งผลต่อการกระตุ้น ภาคเศรษฐกิจการค้าของตลาดอาเซียน ซึ่งมีมูลค่าการค้าในปัจจุบัน ไม่ต่ำกว่า 1.75 ล้านล้านบาทต่อปี ให้มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น

“ด้วยปัจจัยดังกล่าว การจัดงาน BANGKOK RHVAC 2011 AND BANGKOK E&E 2011 จึงจัดขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อแสดงศักยภาพและความพร้อมของไทยในการก้าวสู่ความเป็นผู้นำแห่งศูนย์กลางการผลิตและการส่งออกเครื่องปรับอากาศ อุปกรณ์ ทำความร้อน เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ระดับภูมิภาค รองรับการลงทุนและการขยายตัวทางเศรษฐกิจในทุกภาคส่วนจากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วโลก อีกทั้งสิทธิพิเศษกับมาตรการลด เลิกภาษีในด้านสินค้า การบริการและการลงทุนแก่กลุ่มประเทศสมาชิกอาเซียน ที่จะเริ่มใช้ในปี 2558 เชื่อว่าจะเป็นการเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจในกลุ่มสินค้าและอุตสาหกรรมดังกล่าว เนื่องจากปัจจุบันอาเซียนถือเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทย และมาตรการทางภาษีดังกล่าวจะช่วยขยายตลาดให้กับสินค้าไทยสู่ประชาชนในอาเซียนเกือบ 600 ล้านคน พร้อมทั้งเอื้อต่อการเปิดโอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน เคลื่อนย้ายสินค้า บริการ แรงงาน รวมทั้งเงินทุนให้เพิ่มมากขึ้นอีกด้วย”

ทั้งนี้ นอกจากจะเน้นขยายตลาดการค้าในภูมิภาคอาเซียนแล้ว กรมส่งเสริมการส่งออกยังมุ่งเสาะแสวงหาตลาดสินค้าแห่งใหม่ไปยังภูมิภาคต่างๆ ในทวีปเอเชีย เพื่อเพิ่มพันธมิตรทางเศรษฐกิจ และเชื่อมต่อโลกการค้าให้หนึ่งเดียวกัน ซึ่งจะเป็นการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจให้แก่ประเทศอย่างมหาศาล

อินเดียเป็นตัวอย่างของประเทศที่มีบทบาทสำคัญโดยได้ก้าวขึ้นมาเป็นประเทศหนึ่งที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจโลก โดยเรามองอินเดียเป็นประเทศศูนย์กลางในการขยายการค้า การลงทุนของไทยสู่ภูมิภาคเอเชียใต้ กลไกสำคัญคือ การจัดทำความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ โดยการเจรจาการค้าเสรี FTA กับอินเดีย ทั้งในระดับทวิภาคีและภูมิภาคทั้งเรื่องเปิดเสรีการค้าสินค้า การค้าบริการ และการลงทุน และความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะเป็นยุทธศาสตร์สำคัญของไทยในการสร้างหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่เชื่อมอาเซียนและเอเชียใต้เข้าด้วยกัน โดยมีไทยและอินเดียเป็นศูนย์กลาง ซึ่งตั้งเป้าหมายการค้าไว้ 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี 2557”อธิบดีกรมส่งเสริมการส่งออกกล่าว

BANGKOK RHVAC 2011 AND BANGKOK E&E 2011

งาน BANGKOK RHVAC 2011 จัดขึ้นภายใต้แนวคิด“Green Innovations for the Better Life” ซึ่งให้ความสำคัญกับเทคโนโลยีที่เน้นการรักษาสิ่งแวดล้อมควบคู่กับคุณภาพชีวิตที่สะดวกสบายอีกขั้น โดยพบกับนวัตกรรมเพื่อชีวิตยุคใหม่ของอุตสาหกรรมเครื่องเย็นและเครื่องทำความร้อน ที่ได้รับการสร้างสรรค์และพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับธรรมชาติด้วยเทคโนโลยีสีเขียว ในขณะที่งาน Bangkok Electric & Electronics 2011 จัดขึ้นด้วยแนวคิด “Save Energy = Save the World” เพื่อสื่อถึงเทคโนโลยีชั้นนำแห่งโลกอนาคตของอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ช่วยลดการใช้พลังงาน พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมรักษ์โลกสีเขียวอย่างยั่งยืนโดยคาดว่าจะมีการจัดแสดงสินค้านานาประเภทจากผู้ประกอบการชั้นนำทั่วเอเชียกว่า 500 ราย ที่นำสินค้ามาจัดแสดงไว้ในงานเดียวกว่า 600 คูหา เพื่อรองรับผู้เข้าเยี่ยมชมจากทั่วโลกกว่า 30,000 คน ตลอดการจัดงาน ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ ตัวแทนจำหน่าย กลุ่มอุตสาหกรรมรายใหญ่ ตลอดจนผู้อุปโภคบริโภคที่กำลังมองหาเทคโนโลยียุคใหม่ เพื่อยกระดับคุณภาพของที่อยู่อาศัย ที่ทั้งลดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานในวันเจรจาธุรกิจระหว่างวันที่ 12 – 14 ตุลาคม 2554 และวันค้าปลีก ในวันที่ 15 – 16 ตุลาคม 2554 ตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น. ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งนี้ ผู้สนใจร่วมแสดงสินค้าและเจรจาธุรกิจภายในงาน “BANGKOK RHVAC 2011 AND BANGKOK E&E 2011” สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ www.thaitradefair.com ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook