You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update, What's Up » ไขรหัส “Hybrid Learning System” ม.หอการค้าไทย

UTCC

Hybrid Learning System

โรงเรียนธุรกิจของประเทศไทย เรียนปริญญาโท เรียนต่อปริญญาโท มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

Dr. Jiradet Usawat

รศ.ดร. จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

“ทำอย่างไรเราจึงจะเป็นแกะดำในหมู่แกะขาว หรือให้เป็นแกะขาวในหมู่แกะดำ ถ้ามีแกะขาวทั้งหมดเราก็จะเป็นแกะดำ แต่หากมีแกะดำทั้งหมดเราก็จะเป็นแกะขาว เพื่อสร้างความแตกต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆ ให้ปรากฏเด่นชัดขึ้นมาได้”

เป็นคำกล่าวของ รศ.ดร.  จีรเดช อู่สวัสดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ก่อนจะนำเราไปสู่การเปิดโลกการเรียนการสอนหลักสูตร MBA ในรูปแบบใหม่ ที่ถูกออกแบบมาให้มีความแตกต่างจากการเรียนในรูปแบบเดิมๆ เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้อย่างลึกซึ้งทั้งในภาคทฤษฎีและการปฏิบัติ

ในโลกปัจจุบันเทคโนโลยีได้เปลี่ยนแปลงโฉมหน้าไปอย่างไม่หยุดยั้งในทุกๆ ด้าน  โดยเฉพาะเรื่องของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และโครงข่ายการสื่อสารที่สามารถเชื่อมโลกทั้งโลกเข้าไว้ด้วยกันอย่างไร้พรมแดน  ผู้คนสามารถสื่อสารถึงกันได้ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนของโลก

สำหรับมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เทคโนโลยีเหล่านั้นได้ถูกนำมาใช้ปฏิวัติรูปแบบการเรียนการสอนแนวใหม่ที่ชื่อว่า “Hybrid Learning System”

Hybrid ตามความหมายคือ ลูกครึ่งหรือลูกผสม หมายถึงการที่เรานำเอา e-learning มาใช้  ซึ่ง e-learning หมายถึงการเรียนที่ไหนก็ได้ บวกเข้ากับการเรียนแบบตัวต่อตัวกับอาจารย์ในชั้นเรียน  ที่มีข้อดีคือการได้ซักถาม มีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างนักศึกษากับอาจารย์หากไม่เข้าใจในเรื่องต่างๆ นอกจากนั้นยังเป็นการผสมในเรื่องทฤษฎีและการปฏิบัติ เป็นลูกผสมใหม่ที่เราคิดค้นได้เป็นที่แรกสำหรับหลักสูตร MBA ของเรา ” รศ.ดร.จีรเดช อธิบาย

การเรียนแบบ Hybrid Learning System นั้น เริ่มต้นอันดับแรกคือด้านวิธีเรียน ตัวอาจารย์ผู้สอนต้องไปสร้างสิ่งที่เรียกว่า e-learning ทุกวิชาในหลักสูตรขึ้นมา มีการอัพโหลดข้อมูลเนื้อหาของวิชาที่จะสอน เข้าสู่ระบบออนไลน์ หรือเรียกว่า  e-book เพื่อให้นักศึกษาสามารถดาวน์โหลดข้อมูลรายวิชาเหล่านั้น มาอ่านทำความเข้าใจด้วยตัวเองก่อน  โดยขณะนี้ในส่วนของ e-book นั้นได้ดำเนินการแล้วเสร็จไปแล้วกว่า 6,300 เรื่อง  ถือว่ามีฐานข้อมูลมากที่สุดในประเทศไทย

จากนั้นเมื่อเข้าสู่ห้องเรียน ในช่วงต้นชั่วโมงจะต้องมีการทำควิซหรือแบบทดสอบ เพื่อวัดผลก่อนเรียนในชั่วโมงนั้นๆ  ถือเป็นการบังคับให้นักศึกษาต้องไปอ่านสิ่งที่จะเรียนล่วงหน้ามาก่อน เพราะมีการตั้งข้อสังเกตว่าเด็กไทยส่วนมากไม่อ่านหนังสือก่อนเข้าชั้นเรียน วิธีการนี้จึงเป็นการให้นักศึกษาเตรียมตัวมาก่อน เมื่อผลการทดสอบออกมาก็จะถูกนำมาเป็นคะแนนเก็บด้วย ซึ่งส่วนนี้ถือเป็นการเรียนในภาคทฤษฏี

“ ปกติการเรียนการสอน MBA ที่มีการเรียนการสอนอยู่ในสถาบันทั่วไปนั้น  ทำได้เฉพาะคนสอน คือสอนแต่ในหนังสืออย่างเดียว ไม่มีการเรียนรู้ด้วยตัวเองมาเกี่ยวข้อง ดังนั้นการเรียนของเราจึงเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง  หลังจากนั้นจึงมาแชร์ประสบการณ์ในห้องเรียนกัน ส่วนจะรู้ได้อย่างไรว่าเรียนรู้มาจริงก็ต้องอาศัยการควิซในแต่ละชั่วโมงเป็นการวัดผล” รศ.ดร.จีรเดช กล่าว

UTCC-iPad2

ทั้งนี้การทำควิซจะผ่านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกว่า Clicker ใช้คู่กับ iPad 2 ทางมหาวิทยาลัยจะแจกจ่ายเครื่องมือ 2 ตัวนี้ ให้นักศึกษาใช้เป็นอาวุธประจำกายไว้ โดย iPad นั้น จะใช้สำหรับดาวน์โหลดหนังสือข้อมูลรายวิชา หรือทฤษฎีที่อาจารย์ผู้สอนต้องการให้นักศึกษาอ่านและเรียนรู้ด้วยตัวเองมาอ่าน ขณะที่เจ้าตัว Clicker เป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ฝังชิปบรรจุข้อมูลของนักศึกษาผู้เป็นเจ้าของ  ไม่สามารถเปลี่ยนมือกันได้  มีไว้เพื่อให้นักศึกษากดคำตอบของการควิซ  ซึ่งคำตอบทั้งหมดจะถูกประมวลผลรวมบนจอคอมพิวเตอร์ของอาจารย์ด้านหน้าห้องเรียน  และจะแสดงผลให้ทราบว่านักศึกษาแต่ละคนได้คะแนนการทำควิซกี่คะแนน

ต่อมาจึงเข้าสู่ขั้นตอนที่สำคัญไม่แพ้กัน คือการให้นักศึกษาได้เรียนรู้หลักปฏิบัติในวิชาที่เรียน จากผู้มีประสบการณ์ตรง  โดยอาจารย์ผู้สอนจะเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากหอการค้าไทยที่ประสบความสำเร็จในด้านต่างๆ  มีความรู้และมีประสบการณ์ในหัวข้อที่กำลังจะเรียน  มาเป็นผู้บรรยายต่อหลังการทำควิซ  ซึ่งจะทำให้นักศึกษาเข้าใจทั้งทฤษฎีและวิธีการปฏิบัติจริง หากไม่เข้าใจก็สามารถซักถามทั้งอาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิได้

“ยกตัวอย่าง ในวันนี้อาจารย์ต้องการทดสอบนักศึกษาในหัวข้อว่าการตลาดหรือ Marketing คืออะไร  นักศึกษาก็จะต้องตอบคำถามนี้โดยการกดปุ่มคำตอบบน Clicker จะถามกี่ข้อก็แล้วแต่อาจารย์  เมื่อทดสอบเสร็จ แล้วผู้ทรงคุณวุฒิในด้านการตลาดที่อาจารย์ผู้สอนเชิญมา ก็จะมาบรรยายให้นักศึกษาฟังต่อในเรื่องดังกล่าว  ซึ่งจะทำให้นักศึกษาได้เรียนรู้ทั้งด้านทฤษฎีและการปฏิบัติจริง ” อธิการบดีฯ แจงเพื่อให้เห็นภาพ

ไม่เพียงเท่านั้นการเรียน MBA ในมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ต้องมีการระบุที่นั่งของนักศึกษาแต่ละรายในชั้นเรียน คือไม่ว่าจะเรียนในห้องเรียนใดก็แล้วแต่ เมื่อนั่งที่ไหนแล้วต้องนั่งที่เดิมตลอดทั้งเทอม  มีการระบุชื่อว่าใครนั่งตรงไหน  เพราะต้องการให้อาจารย์กับลูกศิษย์จำชื่อกันได้ เป็นสไตล์การเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยฮาวาร์ด มหาวิทยาลัยชื่อดังของสหรัฐอเมริกา ซึ่งมีกฎบังคับไว้ว่า 2 สัปดาห์แรกในการเรียนที่ฮาวาร์ด อาจารย์ต้องจำลูกศิษย์ได้ทุกคน  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยได้นำเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ โดยมีแผนที่แจกอาจารย์ว่าใครอยู่ตรงไหน ไม่มีการนั่งเก้าอี้มั่ว ใครหายไปก็จะรู้หมด

รศ.ดร. จีรเดช เล่าให้ฟังอีกว่า การเรียนหลักสูตร MBA ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนั้น ไม่เฉพาะนักศึกษาเท่านั้นที่ต้องถูกประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา เรายังมีระบบการประเมินอาจารย์ผู้สอนที่เข้มงวดมาก โดยประเมินจากนักศึกษาที่เรียนวิชานั้นๆ ว่าพอใจในตัวอาจารย์หรือไม่ ถ้าอาจารย์ได้รับเสียงโหวตไม่ถึง 3.5 เปอร์เซ็นต์ของผู้เรียน ก็จะไม่ถูกเชิญมาสอนในเทอมถัดไปอีก

“ถามว่าทำไมเราทำอย่างนั้น ถ้าเป็นเมื่อก่อนเราทำอย่างนี้ไม่ได้ แต่เวลานี้อาจารย์ที่เราส่งไปเรียน ในระดับปริญญาเอก 170 คน กลับมากว่า 100 คนแล้ว ตอนนี้เรามีอาจารย์จำนวนมาก และต้องเป็นระดับดอกเตอร์หรือ รองศาสตราจารย์ (รศ.) เท่านั้นจึงจะสอนเป็นเจ้าของวิชาได้ ที่อื่นอาจไม่ได้เข้มงวดอย่างนี้ แต่เราเข้มงวดไม่ใช่เอาใครมาสอนก็ได้”

สุดท้ายสิ่งสำคัญที่ทำให้การเรียนระบบ Hybrid Learning System ไม่สะดุดและมีประสิทธิภาพนั้น  คือระบบอินเตอร์เนตไร้สาย (wifi) ที่ปล่อยสัญญาณเต็มพื้นที่ 100 % ทั่วมหาวิทยาลัย  สามารถเปิดใช้งานคอมพิวเตอร์เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้พร้อมกันถึง  30,000 เครื่อง และถือว่ามีความเร็วของระบบอินเตอร์เน็ตสูงสุดในบรรดามหาวิทยาลัยด้วยกัน  เพราะทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยลงทุนใช้บริการอินเตอร์เน็ตจากผู้ให้บริการหลายเจ้าผสมผสานกัน เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่คิดค้นขึ้นใหม่นี้

Dr. Jiradet Usawat

ทีนี้ก็ได้รู้กันแล้วว่าเรียนแบบ ” Hybrid learning System” เขาเรียนอย่างไร ทิ้งท้ายไว้อีกนิด สำหรับ iPad นั้น หากนักศึกษาสามารถเรียนจบหลักสูตรก็จะตกเป็นสมบัติส่วนตัวทันที แต่หากเรียนไม่จบทางมหาวิทยาลัยก็ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาไว้ต่อไป

——————————————————————————————————————

บทความอื่นๆ

ดร.ทรรศนะ บุญขวัญ “ครั้งหนึ่งในชีวิตกับการเป็นผู้ให้”

UTCC The Great Social Enterprise

CEO MBA ม.หอการค้าไทยสร้างสรรค์ผลงานระดับโลก

CEO MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดรับสมัครถึง 28 เม.ย. 54 พร้อมรับ ipad 2

รวมหลักสูตร MBA มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (MBA – UTCC)

Global MBA Program ม.หอการค้าไทย Open House 12 มีนาคมนี้

สัมมนา “1Day MBA 2011″

ตลาดคนจนใช่จนอย่างที่เห็น

“ศาสตร์และศิลป์” แห่ง MBA ฉบับม.หอการค้าไทย

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook