You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » Strategic Business Planning and Goals Setting

อบรมหัวข้อ การวางแผนกลยุทธ์ และการวางเป้าหมายทางธุรกิจ

(Strategic Business Planning and Goals Setting)

วันที่ 20 เมษายน 2554 เวลา 8:30 น.
สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค  (ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร์

Strategic Business Planning and Goals Setting

Rational and Significance

ย้อน หลังไป 50-60 ปีที่ผ่านมา ผู้ที่จะเริ่มต้นธุรกิจ จะดูว่าสินค้าชนิดใดที่ลูกค้าสนใจ และหาซื้อ มองดูเงินลงทุน และโอกาสในการทำกำไร เมื่อทุกอย่างดูลงตัว ธุรกิจนั้นก็เริ่มขึ้น หลังจากนั้นก็ออกไปพบลูกค้า หรือตั้งหน้าร้านรอให้ลูกค้าเข้ามาหา หากถูกโอกาส ถูกสถานที่ ธุรกิจนั้นก็จะเกิดขึ้นเป็นตัวเป็นตน เติบโต และมีอายุยืนยาว

สาระต่างๆ ที่ทำในอดีต หรือปัจจุบันไม่ได้มีอะไรแตกต่างกัน เพียงแต่สภาพแวดล้อมบางอย่างไม่ได้เหมือนเดิม ธุรกิจวันนี้แข่งขันกันดุเดือด รุนแรง ไร้ความปรานี เผลอ หรือหลงลืมไปเพียงนิด อาจหมายถึงความพ่ายแพ้ที่น่าเศร้าใจ ธุรกิจยุคใหม่ต้องมีความยืดหยุ่นสูง และปรับตัวไปตามสถานการณ์อย่างเหมาะสม รวดเร็ว คล่องตัว

การวางแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจขององค์กร ของฝ่าย และส่วนงานต่าง ๆ จึงจำเป็นที่จะต้องสร้าง ให้สอดคล้อง กัน เพื่อเป็นแนวทางให้ทุกคนในองค์กรเดินไปในทางเดียวกันอย่างมีพลัง เพื่อชัยชนะของธุรกิจและ ทุกคนที่ทำงานร่วมกัน

Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น

1. ภาพรวมของแผนธุรกิจ (Business Plan View)
2. การพัฒนาวิสัยทัศน์ (Formulate the Vision)
3. กำหนดค่านิยมองค์กร (Organizational Values)
4. กำหนดพันธกิจ (Mission)
5. กำหนดนโยบาย
6. วิเคราะห์ศักยภาพขององค์กร
7. กำหนดกลยุทธ์ขององค์กร
8. กำหนดแผนธุรกิจขององค์กร ฝ่าย และส่วนงาน
9. กำหนดเป้าหมาย (Goals Setting)
10. กรณีศึกษา

Instructor

อ.โสภณ ลีลาธนาพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ
บริษัท วาโซ่ จำกัด
ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ผู้จัดการโรงงาน
ผู้บริหารระดับสูง บริษัทเอกชนที่มีชื่อเสียง

ปัจจุบัน
ที่ปรึกษาด้านการบริหารการผลิต การบริหารจัดการองค์กร

Registration Fee

ท่านละ 3,200 บาท + ภาษี 7 % = 3,424 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอย.สามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

How to Apply

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 หรือ
แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231
E-mail: ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์

Payment Method

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ
โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2
แฟ็ก ซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจาก ต่างจังหวัด)

Notice of Cancellation

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

Remark

การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook