You Are Here: Home » SEMINAR & EVENTS » 19 Techniques for Modernize Management

จัดอบรมหัวข้อ 19 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่สำหรับเจ้าของกิจการและผู้บริหาร

(19 Techniques for Modernize Management)

วันที่ 27 เมษายน 2554 เวลา 8:30 น. – 16:30 น.

สถานที่จัดกิจกรรม ณ ห้องสัมมนา คีนคอนเฟอเรนซ์ ชั้น 4 ห้างสรรพสินค้าพาราไดซ์ พาร์ค (ฝั่งโฮมโปรหรือ ตลาดเสรีมาร์เก็ต) ถนนศรีนครินทร์

Techniques for Modernize Management

Rational and Significance

วิธีที่กล่าวถึงการทำธุรกิจที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ เรามักเคยชินกับคำพูดที่หรูหรา มองดูเหนือชั้น เลิศเลอ จนบางทีรู้สึกว่าเอื้อมไปไม่ถึง ก่อนที่จะเรียนรู้เสียอีก ทำไมเราไม่พูดอะไรกันง่ายๆ เสียที

“19 เทคนิคการบริหารงานสมัยใหม่สำหรับเจ้าของกิจการ” เป็นการเก็บเกี่ยวความสำเร็จของนักธุรกิจหลายๆ คน มารวบรวม และกล่าวถึงด้วยคำพูดง่ายๆ ซึ่งที่จริงเป็นเรื่องแปลกด้วยว่า ผู้ที่ประสบความสำเร็จทั้งหลาย พวกเขาไม่ได้ทำอะไรที่ยุ่งยากซับซ้อนเลย พวกเขามีอะไรๆ ที่เหมือนกัน และความเหมือนกันโดยส่วนใหญ่ก็ได้ถูกรวบรวมเอาไว้ในเรื่องนี้

เนื่องจากเราคงไม่สามารถไปนั่งพูดคุย และเป็นตัวแทนในการกล่าวถึงสิ่งต่างๆ เกี่ยวกับความคิด และการทำงานของนักบริหารเหล่านั้น แต่หลักสูตรนี้ก็จะเป็นหลักสูตรที่พยายามนำมาถ่ายทอดโดยผสมผสานความเป็นเอ เซียเข้าไป เพื่อให้เข้าใจง่าย และพยายามให้สนุกกับการคิดและการกระทำของพวกเขา

Training Schedule

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-16.30 น

1. ความรักในงานที่ทำ (ปรัชญา และค่านิยม Philosophy and Value)
2. วิสัยทัศน์เป็นเลิศ (Clear Vision) พร้อมความฝัน และจินตนาการ (Visionary)
3. มุ่งมั่นโดยไม่มีเงื่อนไข (Engross)
4. เป้าหมายชัดเจน (Clear Goals)
5. รู้จักเงื่อนไขของความสำเร็จ (Key Success Factors)
6. รู้จักการวางแผน และการคาดเดา (Planning and Prediction)
7. เรียนรู้จากข้อบกพร่อง และปรับปรุงให้ดีขึ้น (Learning from Fails and Improvement)
8. ทำเฉพาะสิ่งที่เป็นประโยชน์สูงสุด (Highest Performance Focus)
9. รู้จักตัดสินใจอย่างชาญฉลาด (Make Intelligent Decision)
10. ริเริ่ม สร้างสรร และทำสิ่งใหม่อยู่เสมอ (Initiative, Creative and Innovation)
11. เปลี่ยนแปลงไปตามสถานะการณ์ (Change and Development)
12. สัญชาตญาณแห่งการอยู่รอด (Good Instinct to Survive)
13. เร็วกว่าเสมอ (Continuous Higher Speed)
14. กระตือรือร้น มีพลัง เฉียบคม และปฏิบัติการ (Energy, Energize, Edge and Execution)
15. ต้องหาผู้สนับสนุน (Supporting Person)
16. ทำลายสิ่งกีดขวางในทุกรูปแบบ (Destroy the Obstruction)
17. คู่แข่งขัน ไม่ใช่ศัตรู (The Competitor is not an Enemy)
18. รู้จักหยุด (ชั่วคราว) เมื่อถึงทางตัน (Stop After no Way Out)
19. บางครั้งหนีดีกว่าสู้ตาย (Surrender better than Dead)

Instructor

อ.โสภณ ลีลาธนาพิพัฒน์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท วาโซ่ จำกัด
ที่ปรึกษาทางด้านการบริหารจัดการองค์ชั้นนำ

Registration Fee

3,200 + VAT 224 = 3,424 บาท
กรณีหัก ณ ที่จ่าย 3% เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 3030704238
บริษัท วาโซ่ จำกัด 79/68 ซอยสามวา 29 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพ ฯ 10510

How to Apply

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และขอใบสมัคร ที่ โทร.0-29062211-2 แฟกซ์ใบสมัครมาที่ 0-29062127, 029062231

Payment Method

เช็คสั่งจ่าย บริษัท วาโซ่ จำกัด หรือ WASO LTD. หรือ โอนเงินเข้าบัญชีกระแสรายวัน ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) สาขา รามอินทรา กม.10 เลขที่บัญชี 142-3-00534-2 แฟ็กซ์ใบ Pay in ระบุชื่อคอร์ส และชื่อบริษัท ไปที่ 0-29062231, 029062127 (ผู้เข้าอบรมเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมการโอนกรณีโอนเงินจากต่างจังหวัด)

Notice of Cancellation

ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งไว้แล้วแต่ไม่สามารถเข้าร่วม สัมมนาได้ เนื่องจากเหตุจำเป็น กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนวันงานอย่างน้อย 3 วันทำการ หากไม่แจ้งตามกำหนด ท่านจะต้องชำระค่าธรรมเนียมในการดำเนินงาน เป็นจำนวน40% ของ อัตราค่าลงทะเบียน

Remark

การส่งพนักงานเข้าอบรมสัมมนากับWASO Training Center นอกจากจะนำความรู้ แนวคิด และประสบการณ์ที่ได้รับการถ่ายทอดจากวิทยากรไปประยุกต์ใช้แล้ว สามารถนำค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมไปลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลได้ 200% ตามพระราชกฤษฏีกา ที่ 437

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook