You Are Here: Home » Social & Politic, Top Article » ประเด็นขัดแย้งไทย-กัมพูชา

Thailand-Cambodia

Thailand-Cambodia

ประเด็นขัดแย้งไทย-กัมพูชา…ผลกระทบทางเศรษฐกิจอาจอยู่ในวงจำกัด หากเหตุการณ์คลี่คลายในระยะสั้น

ศูนย์วิจัยกสิกรไทย ประเมินว่า เหตุการปะทะกันตามแนวชายแดนระหว่างไทยกับกัมพูชา อาจยังไม่ส่งผลกระทบต่อในเชิงเศรษฐกิจระหว่างกันมากนัก หากสามารถคลี่คลายปัญหาได้ในระยะเวลาไม่เกิน 1 เดือน โดยอาจสูญเสียรายได้เข้าประเทศ       อย่างน้อย 1,100 ล้านบาท อย่างไรก็ตาม ถ้าหากความ ขัดแย้งระหว่างไทยกับกัมพูชาไม่สามารถคลี่คลายลงได้ และต่อเนื่องไปประมาณ 3 เดือน และทำให้มีการปิดด่านการค้าชายแดนบริเวณจังหวัดศรีสะเกษและสุรินทร์ หรืออาจส่งผลกระทบด้านชายแดนไทย-กัมพูชาเพิ่มเติม คาดว่าอาจส่งผลกระทบให้ไทยสูญเสียรายได้เข้าประเทศอย่างน้อย 3,000 ล้านบาท  โดยสินค้าส่งออกของไทยไปกัมพูชาที่อาจได้รับผลกระทบ อาทิ  สินค้า อุปโภคบริโภคในชีวิตประจำวัน และสินค้าที่ต้องอาศัยการขนส่งสินค้า      ผ่านแดนเป็นหลักเช่น รถยนต์/รถจักรยานยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ รวมทั้งสินค้าไทยที่อาจสูญเสียภาพลักษณ์ในสายตา    คนกัมพูชาได้ ทั้งนี้ขึ้นกับระยะเวลาของการปิดด่านชายแดนระหว่างสองประเทศ

นอกจากผลกระทบในภาพกว้างแล้ว เศรษฐกิจระดับจังหวัดของศรีสะเกษและสุรินทร์ อาจต้องสูญเสียรายได้บางส่วน ทั้งจาก      การค้าบริเวณจุดผ่านแดน และการค้าภายในจังหวัด ขณะที่การท่องเที่ยวในจังหวัดศรีสะเกษ ก็อาจได้รับผลกระทบจากความกังวลของนักท่องเที่ยว และนักธุรกิจในด้านความปลอดภัยในพื้นที่ดังกล่าว และส่งผลต่อภาพรวม การท่องเที่ยวของกัมพูชา      ในไทยด้วย ซึ่งมองว่าปัญหาความขัดแย้งดังกล่าว แม้จะไม่กระทบต่อภาคการค้าการท่องเที่ยวอย่างมีนัยสำคัญ แต่หากเหตุการณ์บานปลายหรือกินระยะเวลานานกว่าสมมติฐานข้างต้น ก็มีความเป็นไปได้ว่าผลกระทบทางเศรษฐกิจ ก็อาจมากกว่า      ตัวเลขที่ได้ประเมินไว้ ได้ นอกจากนี้ ยังอาจมีผลให้ไทยสูญเสียโอกาสในการลงทุน ในกัมพูชาซึ่งเป็นประเทศที่ได้รับ                สิทธิประโยชน์ GSP จาก ประเทศพัฒนาแล้วต่างๆ รวมทั้งค่าจ้างแรงงานที่ค่อนข้างต่ำ ขณะที่กัมพูชาก็อาจสูญเสียโอกาส        ในการระดมเงินลงทุนจากนักลงทุนไทยด้วย ทั้งนี้ หากความขัดแย้งของไทย-กัมพูชาสามารถเจรจาหาข้อยุติในระดับทวิภาคี      ได้โดยเร็ว น่าจะเป็นโอกาสในการขยายการค้าและการลงทุนระหว่าง กัน จากปัจจัยเอื้อด้านปรับลด/ยกเลิกอัตราภาษีนำเข้าสินค้าระหว่างกันเหลือร้อย ละ 0-5 และการที่กำลังจะก้าวไปสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC ในปี 2558 ที่กำลังจะมาถึงนี้

บทความที่น่าสนใจ

รัฐบาลปากีสถาน ไม่รู้ว่า บิน ลาเดน อยู่ที่นี่จริงหรือ?

เดวิด ลิปแมน แจงบท “EU” จากใต้ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา

กรมส่งเสริมอุตฯวางเป้าสร้างSMEsใหม่ปีนี้ 7 พันราย

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook