You Are Here: Home » Business » “มองอุตสาหกรรมยานยนตร์ไทย” โดย วิกรม กรมดิษฐ์

วิกรม กรมดิษฐ์

วิกรม กรมดิษฐ์ รองประธานสภาธุรกิจไทย-จีน

ในยุคปัจจุบันนี้   รถยนต์ได้กลายมาเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกที่สำคัญจนกลายมาเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตมนุษย์ไปแล้ว   ไม่ว่าจะเป็นประเทศที่ร่ำรวยหรือยากจน   ประเทศที่ปกครองด้วบระบบคอมมิวนิสต์หรือประชาธิปไตย ล้วนแล้วแต่มีรถยนต์เป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนเพื่อการพัฒนาสังคมแทบทั้งสิ้น  จนอาจจะเรียกได้ว่ารถยนต์เปรียบเสมือนปัจจัย 4 ในการดำรงชีวิตของมนุษย์       และถือเป็นอีกส่วนหนึ่งในการทำให้เศรษฐกิจของแต่ละประเทศนั้น ๆ เกิดการเติบโต      หลายประเทศให้ความสำคัญกับธุรกิจนี้เพราะสามารถทำรายได้ให้ประเทศเป็นจำนวนมากมายมหาศาล
ในอดีตตลาดรถยนต์จะถูกผูกขาดโดยยุโรปและอเมริกาเพราะป็นผู้บุกเบิกและคิดค้น เมื่อประมาณ 50 ปีที่แล้ว    เมื่อบริษัท ฟอร์ดมีกำลังผลิตจำนวนถึง  8,000 คัน ในขณะที่โตโยต้าผลิตทั้งปียังไม่ถึง 10,000 คันด้วยซ้ำจึงทำให้บริษัทฟอร์ดเป็นผู้ผลิตรถยนต์มากที่สุดในโลก
แต่ปัจจุบัน โตโยต้ากลับมีตัวเลขการผลิตกว่า 9 ล้านคัน และก้าวขึ้นมาเป็นผู้ผลิตรายใหญ่ที่สุดของโลกพร้อมกับมีการเงินที่เข้มแข็งที่สุดเช่นกัน    เนื่องจากเกิดจุดเปลี่ยนขึ้นมาในโลก     หากอะไรก็ตามที่มีต้นทุนต่ำกว่าและสามารถประหยัดพลังงานกว่าจะได้รับความนิยมมากขึ้นเรื่อย ๆต้นทุนของรถยนต์ที่ผลิตในสหรัฐอเมริกาและยุโรปนั้นมีต้นทุนการผลิตต่อคันสูงมาก และยังต้องใช้เชื้อเพลิงเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับรถญี่ปุ่น ทำให้ผู้คนเริ่มหันมาใช้รถสัญชาติญี่ปุ่นมากขึ้นเรื่อย ๆ   จนทำให้วันนี้รถยนต์สัญชาติเอเชียมีการปรับปรุงคุณภาพและเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเสมอมา  ไม่ว่าจะเป็นทางด้านราคาขายที่ถูกกว่ารถยุโรป การประหยัดเชื้อเพลิงและค่าบำรุงรักษา และไม่ว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใด ก็มีศูนย์ซ่อม แถมอะไหล่ก็หาง่ายด้วย

จะว่าไปแล้วรถยนต์ที่มีสัญชาติเอเชียนั้นมียอดสูงขึ้นเรื่อย ๆ และรถรุ่นใหม่ ๆ ที่จะผลิตขึ้นมาในช่วง 10 – 20 ปีข้างหน้า อัตราส่วนรถยนต์ในเอเชียที่ถูกผลิตขึ้นมาน่าจะมีโอกาสครองตลาดโลกได้  ข้อสำคัญที่สุดบริษัทรถยนต์ส่วนใหญ่จะไม่กู้เงินจากธนาคารเพื่อมาลงทุน ต่างจากบริษัทอเมริกันหรือยุโรป ทำให้ความเสี่ยงขององค์กรน้อยลง   ถึงแม้จะเป็นการขายที่มีกำไรน้อยกว่า แต่ด้วยปริมาณยอดขายที่สูงมาก   ทำให้กำไรที่ได้กลับมานั้นมหาศาลตามไปด้วย สิ่งนี้เองที่เป็นเหมือนสูตรสำเร็จของอุตสาหกรรมรถยนต์สัญชาติญี่ปุ่น  ผมอยากให้พวกเราหันมาสนใจตลาดที่มีมูลค่ามหาศาลนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเจริญเติบโตแบบก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมยานยนต์ เนื่องจากประเทศไทยเรานั้นก็มีศักยภาพมากพอที่จะเป็นฐานการผลิตที่สามารถผลิตรถยนต์ส่งออกไปทั่วโลกได้

ประเทศไทยเริ่มส่งออกรถยนต์ครั้งแรกในปีค.ศ.  1989 โดยเป็นฐานการผลิตรถยนต์นั่ง  4 ประตูยี่ห้อ  Mitsubishi   รุ่น Champ ไปประเทศแคนาดา และจากวันนั้นถึงปัจจุบัน ประเทศไทยได้กลายมาเป็นฐานการผลิตรถยนต์ที่ส่งออกรถยนต์ไปกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และในอนาคต3- 5 ปีข้างหน้า ประเทศไทยจะสามารถมีกำลังการผลิตรถยนต์กว่าปีละ 2 ล้านคัน
จากสถานการณ์อุตสาหกรรมยานยนต์โลกปี  2009 ที่เผชิญกับยอดขายที่ตกต่ำอย่างหนักจากวิกฤตการณ์การเงินครั้งรุนแรงที่สุดของสหรัฐฯนับตั้งแต่ทศวรรษที่ 1930 ซึ่งลุกลามจนนำไปสู่วิกฤตเศรษฐกิจถดถอยทั่วโลกที่รุนแรงที่สุดนับตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 นั้น ภาวะดังกล่าวได้บั่นทอนอำนาจซื้อรวมถึงความเชื่อมั่นของผู้บริโภคในการใช้จ่ายโดยเฉพาะสินค้าฟุ่มเฟือยราคาสูง เช่น รถยนต์     คาดการณ์ว่าในปี 2010 ยอดขายรถยนต์โดยรวมทั่วโลกจะอยู่ที่ประมาณ 46.3 ล้านคันหดตัวลงถึงร้อยละ 11.2 ต่อเนื่องจากปีที่แล้วที่ยอดขายหดตัวลงร้อยละ 5.0   โดยเฉพาะอย่างยิ่งตล