You Are Here: Home » Inter, Scholarship » เครือธนาคารกสิกรไทย มอบทุนศึกษาต่อต่างประเทศ

kasikornbank

ธนาคารกสิกรไทย

เครือธนาคารกสิกรไทย มอบทุนการศึกษา ป.โท แก่พนักงาน และบุคคลทั่วไป  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

การศึกษาคือรากฐานสำคัญในการพัฒนาสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับประเทศ  เครือธนาคารกสิกรไทยจึงริเริ่มนโยบายพัฒนาและส่งเสริมด้านการศึกษาด้วยการ เปิดโอกาสให้บุคคลทั่วไปและพนักงานของ เครือธนาคารกสิกรไทยสอบชิงทุนศึกษาต่อระดับปริญญาโทต่างประเทศ เป็นประจำทุกปี

ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนสิ่งที่เป็นประโยชน์กับประเทศชาติ เครือธนาคารกสิกรไทยมอบทุนการศึกษา ป.โท แก่พนักงานและบุคคลทั่วไป  เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท ณ สถาบันการศึกษาต่างประเทศ

ขณะเดียวกันเครือธนาคารกสิกรไทยก็ต้องการบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง เพื่อร่วมกันพัฒนาและสร้างความเจริญก้าวหน้าให้กับองค์กรต่อไป

โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันศึกษาต่างประเทศ ประจำปี 2554 จำนวน 5 ทุน

1.1 ศึกษา ณ USA จำนวน 2 ทุน (การเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน)

1.2 ศึกษา ณ England จำนวน 1 ทุน (การเงินเน้นการบริหารความเสี่ยง / ตลาดทุน)

1.3 ศึกษา ณ Japan จำนวน 1 ทุน (การเงิน / การตลาด)

1.4 ศึกษา ณ Chaina จำนวน 1 ทุน (การจัดการ / การตลาด)

2. ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท ณ สถาบันศึกษาในประเทศ ประจำปี 2554 จำนวน 9 ทุน 12 หลักสูตร

สนใจสมัครได้ตั้งเเต่บัดนี้-18 มีนาคม 2554

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02-470 3151 , 02-470 3159

http://www.kasikornbank.com/TH/CareersScholarship/Scholarship/Documents/Announce_Foreign2011.pdf

*******************************************

ข่าวทุนการศึกษาอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook