You Are Here: Home » Business school review, MBA Inter » หนึ่งในมหาลัยที่สวยและดีที่สุดในโลกด้านธุรกิจ University of Virginia (Darden School of Business)

มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย เป็นมหาวิทยาลัยรัฐบาลในสหรัฐอเมริกา ก่อตั้งโดย โทมัส เจฟเฟอร์สัน ในเมืองชาร์ลอตส์วิลล์ ในรัฐเวอร์จิเนีย ในปี พ.ศ. 2362 (ค.ศ. 1819) มหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย มีชื่อเสียงในด้านกฎหมาย สถาปัตยกรรมศาสตร์ ปรัชญา และดาราศาสตร์ ถือเป็นสถาบันแรกในสหรัฐที่บุกเบิกการสอนวิชาปรัชญาและดาราศาสตร์ด้วย นอกจากนี้ยังเป็นมหาวิทยาลัยแห่งเดียวในสหรัฐที่ได้รับการจดทะเบียนเป็นมรดกโลกโดยองค์กรยูเนสโก อีกทั้ง มหาวิทยาลัยแห่งนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นมหาวิทยาลัยที่มีความสวยงามเป็นอันดับต้นๆ ของโลกอีกด้วย

University of Virginia (Darden School of Business)

 

Darden School of Business ก่อตั้งใน ปี ค.ศ. 1954 เป็น Business school ของมหาวิทยาลัยเวอร์จิเนีย ที่ติดอันดับ Top 10 ของ Business School ที่ดีที่สุดของอเมริกา

สถานที่ตั้ง
มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ที่เมืองชาร์ลอตส์วิลล์ (Charlottesville) ในรัฐเวอร์จิเนีย  มีพื้นที่ประมาณ 340,000 ตารางฟุต มีหอประชุมมัลติมีเดีย 500 ที่นั่ง

วิชาการ
Darden มีศูนย์วิจัยที่ดีหลายแห่งที่เน้นเรื่องการพลักดันและจัดการเศรษฐกิจในปัจจุบัน เป็นศูนย์กลางการวิจัยในเรื่องการประกอบการและนวัตรกรรม จริยธรรมทางธุรกิจ และ สถานการณ์ต่างประเทศ


ระบบการเรียนการสอนของที่นี่จะเน้นการศึกษาแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้เกี่ยวกับปัญหาทางธุรกิจจากกรณีศึกษา  อีกทั้งที่นี้ยังเป็น Business School ที่มีชื่อเสียงของอเมริกา เป็นที่แน่นอนว่าแหล่งค้นคว้าข้อมูลรวมถึงข้อมูลนั้นต้องเป็นที่ดีเยี่ยมอย่างแน่นอน
เนื่องจากที่นี้เน้นการเรียนการสอนแบบนักเรียนเป็นศูนย์กลาง การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้ อีกทั้งยังเน้นในเรื่องของการค้นคว้าจากแหล่งข้อมูลอื่นๆ ทำให้การใช้ชีวิตนักศึกษาที่นี้เกิดความสนิทสนมกันเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดการเกื้อกูลกัน และมี Connection กันอย่างเหนียวแน่น และเนื่องจากว่ามหาวิทยาลัยแห่งนี้มีนักเรียนที่มาจากทั่วโลกทำให้นักเรียนที่จบจากที่นี่กระจายอยู่ทั่วโลก จึงเป็นประโยชน์กับนักเรียนที่จบการศึกษาจากที่นี่

ชีวิตนักศึกษา
นักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่เป็นขาวอเมริกัน มีนักเรียนต่างชาติมากถึง 35 ประเทศทั่วโลก โดยส่วนใหญ่มาจากประเทศในแถบเอเชีย (17%) ในปี 2010 มีนักเรียนทั้งหมด 339 คน เป็นนักเรียนหญิง 99 คน (29%) และนักเรียนชาย (71%) อายุโดยเฉลี่ยของนักเรียนที่นี่อยู่ที่ 27 ปี และมีประสบการณ์การทำงานมาแล้วทั้งสิ้น
เนื่องจากการเรียนการสอนของที่นี่เน้นในเรื่องของการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การ Discuss case study กันในห้องเรียน จึงทำให้บรรยากาศในห้องเรียนเป็นไปด้วยความอบอุ่น หลังเลิกชั้นเรียนนักเรียนที่นี่ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลที่ได้เรียนรู้จากในชั้นเรียน บางครั้งอาจารย์ก็จะให้มีการทำงานเป็นกลุ่ม จึงทำให้นักศึกษาที่นี่สนิทสนมกันเป็นอย่างมาก
กิจกรรมของที่นี่นอกจากในห้องเรียนยังมีกิจกรรมอื่นๆนอกห้องเรียน โดยมีชมรมมากกว่า 40 ชมรม

หลักสูตร
1. MBA
2. MBA Dual Degree
– MBA/JD
– MBA/MD
– MBA/MPH
– MBA/MA in East Asian Studies
– MBA/MA in Government or Foreign Affairs
– MBA/ME
– MBA/MSN
– MBA/PhD
3. Global MBA for Executives
4. MBA for Executives
5. Executive Education
6. PhD

ระยะเวลาการเปิดรับสมัคร จะอยู่ช่วงเดือน ตุลาคม – มีนาคม ของทุกปี (Fall semester)

ค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่าย
หลักสูตรระดับปริญญาโทสำหรับนักศึกษาต่างชาติ (Non-resident) (หลักสูตร MBA)
ค่าเรียนตลอดหลักสูตร (9 เดือน) ประมาณ $49,500
ค่าใช้จ่ายรวม ค่าครองชีพและค่าเอกสารการเรียน (9 เดือน) ประมาณ $24,000


คุณสมบัติของนักศึกษา
1. เกรดเฉลี่ยประมาณ 3.10/4.00  ขึ้นไป โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.40/4.00
2. ระดับภาษาอังกฤษ
ที่นี้ไม่มีการกำหนดค่าขั้นต่ำของระดับภาษาอังกฤษ สามารถยื่นได้ทั้งคะแนน TOEFL และ IELTS ส่วน GMAT คะแนนจะอยู่ระหว่าง 650 ถึง 740

การเดินทาง
การเดินทางสำหรับนักเรียนที่อยู่ทีนี่ถ้าไม่มีรถส่วนตัวอาจจะลำบากหน่อยเนื่องจากว่าไม่ได้อยู่ใจกลางเมืองใหญ่ๆที่มีการเดินทางที่สะดวก แต่ที่นี่ก็มีรถเมล์วิ่งผ่านแต่อาจไม่มากเท่าเมืองใหญ่ๆ การเดินรถก็จะเป็นเวลาเหมือนเมืองอื่นๆ ในสหรัฐอเมริกา
มหาวิทยาลัยแห่งนี้ตั้งอยู่ใกล้เมือง ใหญ่ๆ อย่าง Richmond ใช้เวลาเดินทางเพียง 2 ชั่วโมง

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook