You Are Here: Home » Technology, Top Article » วิจัยย่านธุรกิจกรุงเทพฯใช้เฟซบุ๊ค 70%

นายสุทธิพันธ์ สุทัศน์ ณ อยุธยา ผู้บริหารสูงสุด สายงานวิจัย บริษัท แอท แวนเทจ จำกัด ผู้ดำเนินธุรกิจวิจัยตลาด เปิดเผยว่า บริษัทได้จัดทำผลวิจัย Voice of The Metropolis ในหัวข้อ “ใครมีอิทธิพล … บนสังคมเฟซบุ๊ค” โดยทำการสำรวจบุคคลที่ใช้ชีวิตอยู่ในย่านธุรกิจ ซึ่งเป็นกำลังขับเคลื่อนกระแสสังคม (Trend Setter) บนถนนอโศก จำนวน 339 คน ในหลากหลายกลุ่มอาชีพ ระดับรายได้ต่ำกว่า 7,500 บาทถึงมากกว่า 1.6 แสนบาทต่อเดือน

การสำรวจพบว่าบุคคลในย่านธุรกิจรู้จัก Face book 100% โดยมีสัดส่วน 70% ที่มีบัญชีเฟซบุ๊คเป็นของตัวเอง โดยผู้ที่มีบัญชีเฟซบุ๊คที่มีอายุต่ำกว่า 36 ปี ให้ความสนใจอยากเป็นเพื่อนกับคนดังในทุกวงการ ทั้งดารา นักแสดง พิธีกร นักร้อง นักการเมือง คิดเป็น 66% ซึ่งถือเป็นกลุ่มคนที่อยู่ในวัยเรียนและวัยทำงานที่มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรี ขณะที่ 34% ไม่สนใจเป็นเพื่อนกับคนดังในวงการบันเทิง แต่ใช้ช่องทางสังคมออนไลน์ในการติดต่อเพื่อนคนในกลุ่ม ซึ่งกลุ่มคนดังกล่าว เป็นกลุ่มคนที่มีอายุมากกว่า 37 ปีขึ้นไป ที่มีการศึกษาสูงที่จบการศึกษาในระดับปริญญาโท และมีตำแหน่งงานที่อยู่ในระดับผู้บริหาร หรือระดับผู้จัดการ

นายสุทธิพันธ์ กล่าวอีกว่า ผู้ที่มีเฟซบุ๊คในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 36 ปี มักให้ความสนใจวงการบันเทิง ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 22 ปี ที่ต้องการเป็นเพื่อนบนเฟซบุ๊คกับกลุ่มดารา นักแสดง และพิธีกรมากที่สุด ขณะที่กลุ่มอายุมากกว่า 37 ปีไม่ได้ให้ความสนใจ เพราะใช้เฟซบุ๊คติดต่อเพื่อน จึงสะท้อนให้เห็นว่าการนำเสนอสินค้าและบริการบนเฟซบุ๊ค จะเข้าถึงกลุ่มคนที่มีอายุไม่เกิน 36 ปี ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่า
จากการสำรวจผู้ที่ได้รับความนิยมสูงสุดจากผู้ที่มีเฟซบุ๊ค พบว่ากลุ่มตัวอย่างต้องการเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊ค ในสาขาดารา นักแสดงและพิธีกร พบว่า วู้ดดี้-วุฒิธร มิลินทจินดา พิธีกรรายการวู้ดดี้ เกิดมาคุย ได้รับความสนใจมากที่สุด 41% รองลงมา ได้แก่ พอลล่า เทเล่อร์ 38% ชมพู่-อารยา ฮาร์เก็ต 34% ขณะที่ศิลปินนักร้องนั้น วง “บอดี้ สแลม” ได้รับความสนใจจากคนในสังคมออนไลน์อยากเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คมากที่สุด 48%  รองลงมา คือ กรู๊ฟไรเดอร์ส 31% แทททู คัลเลอร์ 31% ส่วนในสาขานักการเมือง พบว่า คนในย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ ที่เล่นเฟซบุ๊ค ต้องการเป็นเพื่อนในเฟซบุ๊คกับนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรีมากที่สุด 83% รองลงมา คือ พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร 27% นายกรณ์ จาติกวณิช 16%
นายสุทธิพันธ์ กล่าวว่า จากผลวิจัยจะเห็นได้ว่ากลุ่มคนดัง ทั้งดารา นักแสดง นักร้อง กระทั่งนักการเมืองมีอิทธิพลต่อความสนใจของสังคมเฟซบุ๊ค โดยเฉพาะในกลุ่มที่มีอายุต่ำกว่า 36 ปี ดังนั้นรูปแบบการสื่อสารในสังคมออนไลน์ที่จะมีประสิทธิภาพสูงสุด ควรดึงบรรดาเหล่าคนดังที่อยู่ในความสนใจของผู้ใช้เฟซบุ๊ค มาร่วมสร้างกระแสให้กับสินค้าและองค์กร เพื่อสร้างโอกาสในการแนะนำผลิตภัณฑ์ แต่ทั้งนี้ ต้องมีกลยุทธ์การดำเนินการอย่างแนบเนียน ต้องไม่ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าถูกยัดเยียดข้อมูลจากทั้งสินค้าและคนดัง เพราะเฟซบุ๊คเป็นสื่อส่วนตัวของผู้บริโภค ไม่ใช่พื้นที่โฆษณาของสินค้า

ที่มา : www.bangkokbiznews.com

บทความที่น่าสนใจ

Android 3.0 มีดีอะไรเหรอ ??

ตลาดบริโภคใหม่ของนักอ่าน และเส้นทางการสร้างชื่อของนักเขียน

Facebook เว็บอันดับหนึ่งของโลก

อนาคตของเว็บบราวเซอร์ เมื่อบราวเซอร์พันธ์ใหม่ทำตัวให้เป็นแอพฯ

บทความอื่นๆ

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook