You Are Here: Home » Business school review, MBA Inter » แนะนำมหาวิทยาลัย New Jersey Institute of Technology

เรียบเรียงโดย Pantipa Sansawat

NJIT USA

NJIT USA

NJIT เป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของนิวเจอร์ซี่ กับความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์อันยาวนานกว่า 125 ปี แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น เพราะ NJIT ได้ขยายขนาดของมหาวิทยาลัยเป็น 2 เท่า โดยได้ทุ่มเทงบประมาณมหาศาลในการจัดหาสิ่งอำนวยความสะดวก อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยและพัฒนา เพื่อให้นักเรียนของเราได้เรียนรู้แนวทางและวิธีการใหม่ๆ เพื่อก้าวทันเทคโนโลยีและรองรับความต้องการของตลาดแรงงานที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างยิ่งยวดในปัจจุบัน

NJIT-Student

วิชาการ
NJIT  มีหลักสูตรการเรียนการสอนกว่า 92 สาขาวิชา ทั้งระดับปริญญาตรี ปริญญาโทและปริญญาเอก ใน 6 สาขาหลัก ซึ่งแต่ละสาขาวิชาสอนโดยผู้เชี่ยวชาญและคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิ , 98 เปอร์เซ็นต์ของผู้สอนจบการศึกษาขั้นสูงสุดในสาขาวิชานั้นๆ
หลักสูตรการเรียนการสอนของ NJIT ล้วนได้รับการยอมรับและรับรอง โดย คณะกรรมการรับรองวิทยฐานะ หน่วยงานและสมาคม เช่น Middle States , ABET และ NAAB
นักเรียน
NJIT มีนักเรียน นักศึกษาจากทั่วโลก และ เป็นอันดับ 1 ในนิวเจอร์ซี่ที่มอบปริญญาด้านวิศวกรรมศาสตร์ ให้กับนักเรียนแอฟริกา อเมริกัน และ ฮิสปานิส
ที่ตั้งมหาวิทยาลัย
NJIT ตั้งอยู่ในเขต University Heights ของ เมืองนวก ( Newark) ใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาทีจากแมนฮัตตันโดยรถไฟ

Fast Facts About NJIT
ก่อตั้งขึ้นในปี 1881 , NJIT เป็น Public School (มหาวิทยาลัยรัฐบาล) ของนิวเจอร์ซี่ที่เน้นในด้านการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
พื้นที่ : 45 เอเคอร์
อาคารเรียน : 26 ตึก
ห้องสมุด : Van Houten Library และ  the Barbara & Leonard Littman Library for Architecture
โปรแกรมการศึกษา : ระดับปริญญาตรี 44 สาขา, ระดับปริญญาโท 49 สาขา และระดับปริญญาเอก 19 สาขา
โอกาสพิเศษทางการศึกษา : ศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นแบบต่อเนื่อง, ศึกษาต่อต่างประเทศ, ฝึกงาน ชุมชนแห่งการเรียนรู้, โอกาสในการในการร่วมกิจกรรมต่างๆ อย่างเท่าเทียม
สาขาวิชาหลัก : 6 สาขาหลัก (วิศวกรรมศาสตร์, สถาปัตยกรรมศาสตร์, วิทยาศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์, การบริหารและจัดการธุรกิจ, ปริญญากิตติมศักดิ์ และวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์)
คณาจารย์: อาจารย์ประจำ 416 ท่าน (98% สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก) และอาจารย์พิเศษ 88 ท่าน
จำนวนนักเรียนต่ออาจารย์ : 13 ต่อ 1
การยอมรับระดับนานาชาติ: Top-tier national research university ที่เปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี, โทและเอก (U.S. News & World Report)
การรับรองวิทยฐานะ : Middle States Association of Colleges and Schools (MSACS) สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

สถิตินักเรียน นักศึกษา
จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาตรี : 5,924 คน
จำนวนผู้สมัครเข้าเรียนระดับปริญญาโท: 2,916 คน
จำนวนนักเรียนนานาชาติ: ปริญญาตรี 186 คน; ปริญญาโท 1,050 คน

NJIT-Student

ค่าเล่าเรียนและทุนการศึกษา
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาตรี : $10,816 (full-time, NJ resident); $20,560 (full-time, non-resident)
ค่าเล่าเรียนระดับปริญญาโท : $14,200 (full-time, NJ resident); $20,168 (full-time, non-resident)
ทุนการศึกษาจาก NJIT, 2006-2007: $15.4 million
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับทุนการศึกษา , 2006-2007: 87 เปอร์เซ็นต์

NJIT STUDENT

NJIT mba ‘s student

กิจกรรมนักเรียน นักศึกษา

ชุมรม : มากกว่า 70 ชมรมทั้งด้านวิชาการ, สายอาชีพ, วัฒนธรรม, ศาสนาและความเชื่อ, นันทนาการ, บริการและกิจกรรมส่งเสริมความเป็นผู้นำ
ผู้นำนักศึกษา : สภานักศึกษา.  สภากิจกรรมนักศึกษา
จำนวนนักเรียนที่พักอยู่ในหอพักมหาวิทยาลัย : 50 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาใหม่; 27 เปอร์เซ็นต์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
หอพักนักศึกษา :  4 หอพักที่ทันสมัย มีให้เลือกทั้งห้องพัก เดี่ยว คู่ สามคนและ ห้องสูทสำหรับสี่คน
กีฬา ภายในมหาวิทยาลัย : บาสเก็ตบอล , ฟุตบอล, วอลเลย์บอล ฯลฯ

Technology Resources
เครือข่ายในมหาวิทยาลัย : เครือข่าย multi – gigabit เชื่อมต่อ กว่า 6,500 nodes ใน ห้องเรียน , ห้องปฏิบัติการ, หอพัก , สำนักงานคณาจารย์และ เจ้าหน้าที่ , ห้องสมุด , สำนักงานองค์กรนักเรียน นักศึกษา และอื่นๆ
ห้องปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ : 7 ห้องปฏิบัติการ กับ ไลบรารีซอฟต์แวร์ กว้างขวาง เปิดทำการ7 วันต่อสัปดาห์

ความภาคภูมิใจ
การจัดอันดับ และ การยอมรับ
– US News & World Report ประจำปี 2010 ได้จัดทำคู่มือ America ‘s Best Colleges ได้ยกย่อง NJIT เป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยแห่งการวิจัยแห่งชาติ โดย NJIT ได้เปิดการเรียนการสอนหลากหลายสาขาวิชา ในระดับปริญญาตรี และ ปริญญาโท และปริญญาเอก นอกจากนี้ NJIT ยังได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุด อันดับที่ 115 ของประเทศ ตลอดระยะเวลา ห้าปีที่ผ่านมา NJIT ได้รับการจัดอันดับที่สูงขึ้นทุกๆ ปี
– NJIT เป็นหนึ่งในสถาบันที่ดีที่สุดของประเทศ สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการประเมินจาก Princeton Review โดยได้ตีพิมพ์หนังสือ The Best 371 Colleges เพื่อให้บริการ แนะนำ การศึกษาของแต่ละโรงเรียนประจำปี 2010
– Princeton Review ยกย่อง NJIT เป็นหนึ่งในท๊อป  50 สถาบันการศึกษาของรัฐบาล ระดับปริญญาตรีที่คุ้มค่า ประจำปี 2009 เนื่องจาก NJIT เป็นที่ยอมรับในด้านความคุ้มค่า (ค่าเล่าเรียนไม่แพงและคุ้มค่าต่อการลงทุน) ระดับประเทศและภูมิภาค
– NJIT ได้รับการจัดอันดับของ ” อันดับสูงสุดมหาวิทยาลัยวัจัยของอเมริกา” โดย ศูนย์วัดประสิทธิภาพของมหาวิทยาลัย ด้วยการเติบโตร้อยละ 89.7 ในทศวรรษที่ผ่านมา โครงการวิจัยของมหาวิทยาลัยเป็นหนึ่งใน 25 โครงการวิจัยที่เติบโตเร็วที่สุดของประเทศ
– NJIT ได้จัดทำศูนย์ประกันความเป็นเลิศในข้อมูลทางวิชาการ โดยสถาบันความมั่นคงแห่งชาติ
– NJIT ได้รับเลือกเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกที่ได้รับรางวัลความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีด้านการศึกษา  จัดโดย New Jersey Technology Council ( NJTC ) โดยNJTC คัดเลือกจากสถาบันเทคโนโลยี ดีเด่น และ นำไปสู่ ” การเจริญเติบโต ความสำเร็จ และ ความเป็นเลิศ ในสาขา เทคโนโลยี ที่หลากหลาย ของ New Jersey .
– NJIT เป็นหนึ่งใน อันดับสูงสุด500 อันดับของมหาวิทยาลัยโลก โดยการศึกษาจากสถาบันอุดมศึกษา Shanghai Jiao Tong University โดยประเมินจากคุณภาพการศึกษา คุณภาพของคณาจารย์ ผลการวิจัยและขนาด มีเพียง 170 สถาบันการศึกษาจากอเมริกาที่ได้รับการคัดเลือก
– NJIT School of Management ได้รับการรับรอง โดย AACSB International  มีเพียง หนึ่งในสามของ B-School ในสหรัฐอเมริกา และ  เพียงร้อยละ 10 ของฺ B-School  ทั่วโลก ที่ผ่านมาตรฐานคุณภาพอันเข้มงวด ของ AACSB

เงื่อนไขการสมัครเข้าเรียน MBA
เพื่อให้ได้รับการพิจารณาเข้าศึกษาต่อสำหรับโปรแกรม MBA ที่ NJIT ผู้สมัครจะต้องจบการศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร สี่ปี ได้รับการรับรองในสหรัฐอเมริกาหรือเทียบเท่า และ แสดงผลการเรียนดีเยี่ยมในสาขาที่เหมาะสมเรามองหานักเรียนที่มีผลการเรียนอยู่ในระดับกลางถึงขึ้นไปของชั้นเรียน โดยดูจากคะแนนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.8/4.0

ผลทดสอบภาษาอังกฤษ (TOEFL) หรือ การทดสอบภาษาอังกฤษระดับนานาชาติ (IELTS) เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับ ผู้สมัคร ต่างประเทศทั้งหมด ที่ไม่ถือปริญญาบัตรจากสถาบันการศึกษาระดับปริญญาตรีจากอเมริกา
• คะแนนต่ำสุด คือ 79 สำหรับการสอบ TOEFL Internet – based , 213 สำหรับการสอบ TOEFL computer – based , หรือ 550 สำหรับ การสอบ TOEFL paper – based
• หรือ คะแนนไม่ต่ำกว่า 6.5 โดยแต่ละ part ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0 สำหรับ การสอบ IELTS
รวมถึง ต้องยื่นผลสอบ GMAT ประกอบการสมัครหากผู้สมัครต้องการศึกษาต่อในโปรแกรม MBA

ค่าเล่าเรียน
หลักสูตร MBA : ประมาณ $10,000 ต่อเทอม ( 2 เทอมต่อปี,  4 เทอมต่อหลักสูตร)
หลักสูตร MBA
หลักสูตร MBA มี 48 หน่วยกิต เน้นความท้าทายและความซับซ้อนของเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมในการขับเคลื่อน ธุรกิจ  เปิดสอนทั้งหลักสูตรเต็มเวลาและนอกเวลา ทั้งเวลาเย็น วันหยุดสุดสัปดาห์ และ หลักสูตรออนไลน์
MBA Concentrations มีให้เลือก 3 โปรแกรม คือ MIS, Marketing และ Finance

NJIT: New Jersey's Science & Technology University

NJIT: New Jersey’s Science & Technology University

การเดินทาง
NJIT ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Newark ซึ่งห่างจากเมือง New York ไม่กี่อึดใจ จึงไม่น่าแปลกที่มีนักเรียนบางส่วนพักอยู่ใน New York แล้วเดินทางโดยรถสาธารณะมาโรงเรียน
NJIT มีสถานีรถไฟที่เรียกว่า Light Rail ติดกับสนามฟุตบอลของโรงเรียน ซึ่งสามารถใช้เป็นจุดเดินทางเชื่อมต่อไปยังรถสาธารณะประเภทอื่นๆ ได้อย่างสะดวก ง่ายดาย

การคมนาคมในเมือง Newark

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook