You Are Here: Home » Business, Top Article » กรมส่งเสริมอุตฯวางเป้าสร้างSMEsใหม่ปีนี้ 7 พันราย

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ตั้งเป้าสร้างผู้ประกอบการใหม่ปีงบฯ 2553 อีก 7,000 ราย พร้อมมุ่งเพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการไทยต่อเนื่อง

นายอาทิตย์ วุฒิคะโร อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวถึงผลงานในการสร้างผู้ประกอบการ พัฒนาองค์กรธุรกิจและบริการปัจจัยสนับสนุนว่า ช่วง 4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2553 เอสเอ็มอีและวิสาหกิจชุมชนได้รับการพัฒนาด้านต่าง ๆ ไปแล้วถึง 10,487 ราย

สำหรับด้านแรกคือ การสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการตลอดปีงบประมาณ 2553 ตั้งเป้าหมายรวม 9,880 ราย แบ่งเป็นการสร้างผู้ประกอบการใหม่ 7,000 ราย ผู้ประกอบการเดิม 2,880 ราย ซึ่งการสร้างผู้ประกอบการใหม่จะมุ่งเน้นมีพื้นฐานความรู้ จะกลายเป็นคลื่นลูกใหม่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจอุตสาหกรรมไทยในยุคที่ต้องใช้พื้นฐานความรู้ ต้องสร้างสรรค์นวัตกรรม กรมฯ เรียกผู้ประกอบการกลุ่มนี้ว่า Technopreneur

ส่วนผู้ประกอบการเดิมจะมีการประเมินจุดอ่อนและจุดแข็ง จากนั้นจะส่งต่อเข้ากระบวนการเวิร์คชอป เพื่อเติมความรู้ใหม่ ๆ ให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลก  โดยในช่วง  4 เดือนแรกปีงบประมาณ 2553 สามารถบ่มเพาะผู้ประกอบการใหม่แล้ว 2,000 ราย และพัฒนาผู้ประกอบการเดิม 2,155  ราย

ด้านที่ 2 คือ เพิ่มประสิทธิภาพและนวัตกรรมให้ผู้ประกอบการไทยอย่างต่อเนื่อง ทั้งการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรและเทคโนโลยี การวิจัยผลิตภัณฑ์ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ นอกจากนี้ยังมีโครงการสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมชนบท ซึ่งปีนี้มีเป้าหมายปรับปรุงประสิทธิภาพโรงงานรวม 2,253  กิจการ และพัฒนาบุคลากรในสาขาอุตสาหกรรมต่าง ๆ 5,530  ราย  ซึ่งกรมฯ ให้บริการปรึกษาแนะนำเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพโรงงานไปแล้ว 1,321 กิจการ และพัฒนาบุคลากรภาคอุตสาหกรรมให้กับเอสเอ็มอีแล้วถึง 2,266 ราย ส่วนด้านที่ 3 คือ การให้บริการปัจจัยสนับสนุนการประกอบการทั้งด้านข้อมูลสารสนเทศ การให้คำปรึกษาแนะนำเบื้องต้นในการดำเนินธุรกิจ เป็นต้น ซึ่ง 4 เดือนให้บริการไปแล้ว 2,240 ราย คาดว่าสิ้นปีงบ 2553 จะทำได้ตามเป้าหมาย 4,200 ราย

นายอาทิตย์ กล่าวอีกว่า กรมฯ ทำงานภายใต้นโยบายเน้นเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสร้างความเจริญให้กับผู้ประกอบการไทยใน 3 ด้าน  โดยได้รับการจัดสรรงบประมาณรวม  616 ล้านบาท แบ่งเป็นงบสำหรับเสริมสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการ  229  ล้านบาท ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรธุรกิจ 300 ล้านบาท และการให้บริการปัจจัยสนับสนุน 87 ล้านบาท

“มั่นใจว่าตลอดปีงบประมาณ 2553 จะสามารถทำงานได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้  โดยดำเนินการผ่าน 17 โครงการ” นายอาทิตย์ กล่าว

ที่มา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

บทความที่น่าสนใจ

รัฐบาลปากีสถาน ไม่รู้ว่า บิน ลาเดน อยู่ที่นี่จริงหรือ?

เดวิด ลิปแมน แจงบท “EU” จากใต้ถึงชายแดนไทย-กัมพูชา

ประเด็นขัดแย้งไทย-กัมพูชา

บทความอื่นๆ

Tags:

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook