You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update » เมินเศรษฐกิจขาลง ‘นิด้า’ อัพเกรดป.โท เป็นสมาชิก AACSB

 

“นิด้า” เดินหน้ายกระดับหลักสูตรปริญญาโท เทียบเท่าม.ชั้นนำโลก ชู 5 ยุทธศาสตร์พัฒนาหลักสูตร บุคลากร ตลอดจนนักศึกษา เป็นต้นแบบสถาบันชั้นนำ มั่นใจยอดคนเรียนป.โท เพิ่มเพื่อเตรียมพร้อมเศรษฐกิจฟื้นตัว

รศ. ดร.เอกชัย นิตยาเกษตรวัฒน์ คณบดีคณะบริหารธุรกิจธุรกิจ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) หรือ NIDA BUSINESS SCHOOL เปิดเผยกับ “ฐานเศรษฐกิจ” ว่า สำหรับหลักสูตรปริญญาโท ที่นิด้าจะเปิดในปีการศึกษานี้ มีจุดเด่นในด้านหลักสูตร ที่มีมาตรฐานระดับสากล ( International Standard) เพื่อยกระดับมาตรฐานของนิด้าให้เทียบเท่ากับมหาวิทยาลัยชั้นนำในต่างประเทศ โดย NIDA Business School อยู่ระหว่างการขอใบรับรอง AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) ศูนย์กลางและเป็นผู้นำในการพัฒนาการศึกษาด้านการบริหารจัดการ และทำหน้าที่เป็นองค์กรกลางในการรับรองและประกันคุณภาพให้กับ สถาบันการศึกษาทางธุรกิจ หรือ Business Schools ต่างๆทั่วโลก มีสมาชิกกว่า 1,100 รายในกว่า 70 ประเทศทั่วโลก
โดยปัจจุบันมีสถาบันการศึกษาของเอเชียที่ได้รับการรับรองนี้ 17 แห่ง ซึ่งถือว่ามีจำนวนที่ยังน้อยมาก โดยสถาบันการศึกษาที่ได้รับการรับรองดังกล่าว ก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นสถาบันการศึกษาด้านบริหารธุรกิจชั้นนำของโลกด้วยทั้งนี้คาดว่านิด้า จะสามารถขอใบรับรองแล้วเสร็จภายในปีนี้อย่างแน่นอน ส่งผลให้นิด้าเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับรองมาตรฐานสากล ถือเป็นการยกระดับภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยด้วย

จุดเด่นอีกด้านเป็นการพัฒนาด้านการต่อยอดทางความรู้ ทั้งในเรื่องของการสอน การทำวิจัย โดยเปิดสถาบันวิจัยยุทธศาสตร์ในการวิเคราะห์ความเสี่ยง (I-STAR) เพื่อทำหน้าที่วิจัยยุทธศาสตร์และวิเคราะห์ความเสี่ยงที่สำคัญต่อการพัฒนาของประเทศ การร่วมมือกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นเครือข่ายในการแลกเปลี่ยนอาจารย์ นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงการจัดงานสัมมนา งานแฟร์ เป็นต้น การพัฒนาหลักสูตรที่เน้นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีชีวิตชีวา (Lifely MBA) ภายใต้คอนเซ็ปต์ Living Business School โดยสร้างบรรยากาศการเรียน การสอนที่อบอุ่นเหมือนอยู่กับบ้านของตัวเองผ่านการทำกิจกรรมร่วมกัน ซึ่งผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งศิษย์เก่า หรือศิษย์ปัจจุบันสามารถทำกิจกรรมร่วมกันได้ และการพัฒนาหลักสูตรที่เน้นความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีหลักสูตรที่ปลูกฝังนักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรมมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยมีกิจกรรมที่พานักศึกษาไปพัฒนาชุมชนในที่ต่างๆ เพื่อเรียนรู้ผ่านแบบจำลองทางธุรกิจโดยการเข้าไปสร้างชุมชนเพื่อให้นักศึกษาได้ทากรศึกษาและพัฒนาชุมชน

รศ.ดร. เอกชัย กล่าวต่อว่า นิด้าได้เปิดหลักสูตรใหม่คือ Doctor of Philosophy Program in Finace (international Program) เพื่อสร้างนักวิชาการด้านการเงิน และ Master of Science Program in Financial Investment and Risk Management (International Program) : FIRM ซึ่งเป็นหลักสูตรเพื่อสร้าง CFO (Chief Financial Officer) ซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของประเทศ และถือเป็นสถาบันแห่งแรกและแห่งเดียวที่ CFA Institute ประเทศสหรัฐอเมริกา รับรองคณะบริหารธุรกิจ นิด้า เป็นพาร์ตเนอร์ แห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย และเป็น 1 ใน 4 ของทวีปเอเชีย นับเป็นมหาวิทยาลัยแห่งแรกของประเทศไทย และเป็นแห่งที่ 4 ของทวีปเอเชีย

“ในสถานการณ์ที่เศรษฐกิจผันผวนชะลอตัวเช่นนี้ น่าจะเป็นโอกาสอันดีที่นักศึกษาจบใหม่จะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อระดับปริญญาโท เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การทำงาน หลังจากเศรษฐกิจฟื้นตัว ขณะเดียวกันก็เป็นโอกาสดีที่สถาบันการศึกษาเองจะได้พัฒนาหลักสูตรใหม่ๆ ออกมารองรับให้ตรงกับความต้องการของนักศึกษาและตลาดแรงงานด้วย”

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ ฉบับวันที่ 23 เม.ย. – 25 เม.ย. 2552

Tags: ,

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook