You Are Here: Home » Inter Article, MBA Inter » เรียนต่อปริญญาโท MBA ที่ออสเตรเลีย อีกทางเลือกที่น่าสนใจ

นอกเหนือไปจากสภาพอากาศและสีสันแห่งการใช้ชีวิตที่โดนใจ จะมีเหตุผลอื่นใดอีกที่ทำให้คุณอยากเรียน MBA ที่ออสเตรเลีย?

เขียนโดย: Christian Polglase
Brisbane Graduate School of Business
Queensland University of Technology

แปลและเรียบเรียงโดย: นฎา ชาคริยานุโยค

Opera House Australia

          นอกเหนือไปจากสภาพอากาศและสีสันแห่งการใช้ชีวิตที่โดนใจ จะมีเหตุผลอื่นใดอีกที่ทำให้คุณอยากเรียน MBA ที่ออสเตรเลีย? อันที่จริงแล้ว เหตุผลทั้งสองดังกล่าวนั้นก็นับเป็นองค์ประกอบสำคัญที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกเรียนปริญญาโท MBA ที่นี่ แต่ที่ตั้งของสถานที่เรียนก็นับเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ควรคำนึงถึงเช่นกัน เพราะว่าหลักสูตร MBA ที่ดีนั้นไม่ได้เกี่ยวกับแค่เพียงสิ่งที่เรียน หากแต่ยังเกี่ยวกับผู้คนที่คุณจะได้พบปะและการมีเครือข่ายที่จะเป็นประโยชน์ต่อคุณในอนาคต

          เนื่องจากออสเตรเลียนั้นเป็นส่วนหนึ่งของทวีปเอเชียทั้งในทางภูมิศาสตร์และทางเศรษฐกิจ การทำธุรกิจในออสเตรเลียจึงหมายถึงการมีความเข้าใจในธุรกิจเอเชีย และด้วยพื้นฐานที่มีความเกี่ยวข้องกันทางประวัติศาสตร์กับทวีปยุโรปและอเมริกาเหนือ ทำให้ออสเตรเลียสามารถดำเนินการทางเศรษฐกิจระหว่างประเทศได้กับหลายๆ ประเทศด้วยกัน โดยในปัจจุบันประเทศที่ออสเตรเลียทำการค้าด้วยส่วนใหญ่นั้นเป็นประเทศทางแถบเอเชีย ในส่วนทางด้านการศึกษา นักศึกษาต่างชาติที่มาเรียน ปริญญาโท MBA ที่ออสเตรเลียก็มาจากเอเชียเกือบทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็น สิงคโปร์ อินโดนีเซีย จีน ฮ่องกง มาเลเซีย และอินเดีย อย่างไรก็ตามจำนวนนักศึกษาจากอเมริกาเหนือและยุโรปก็กำลังเพิ่มขึ้นอยู่ด้วยเช่นกัน จึงนับเป็นโอกาสดีสำหรับนักเรียน MBA ที่จะได้สร้างเครือข่ายระหว่างกันซึ่งจะเป็นประโยชน์ทางด้านการงานและการติดต่อกันทางธุรกิจในอนาคต

          ทางด้านวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมของออสเตรเลียนั้นก็มีความหลากหลาย อันนำมาซึ่งประสบการณ์การเรียนรู้ที่น่าประทับใจและมีคุณค่าที่มาพร้อมด้วยเอกลักษณ์แห่งภูมิประเทศ ภูมิอากาศ รวมทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ท้องถิ่นแสนตื่นตา ออสเตรเลียนั้นแม้จะได้รับมรดกทางวัฒนธรรมมาเต็มเปี่ยมจากทางยุโรป แต่ก็มีความต่างในแง่ของการพัฒนาด้านการเมืองและสังคม โดยคนออสเตรเลียนั้นเริ่มคำนึงถึงตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศตนที่อยู่บนขอบทางใต้ของทวีปเอเชีย และคำนึงถึงบทบาทของพวกเขาในการพัฒนาเศรษฐกิจ ให้กับภูมิภาคแนวขอบแปซิฟิก นอกจากนี้ ชาวออสเตรเลียเองก็ยังรู้สึกภาคภูมิใจกับสังคมที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของตนที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว ซึ่งช่วยสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับประเทศได้อีกทาง

          มหาวิทยาลัยชื่อดังส่วนใหญ่ในออสเตรเลียมีหลักสูตรการเรียนปริญญาโทสาขา MBA ซึ่งมีระยะเวลาในการเรียนตั้งแต่ 18 เดือนถึงห้าปี ทั้งนี้ ขึ้นอยู่ว่าเป็นการเรียนแบบMBA  Full – Time หรือ MBA Part – Time โดยทั่วไปแล้วหลักสูตร MBA ที่นี่ก็จะเปิดทั้ง full – time และ part – time และรับนักศึกษาจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ ส่วนโครงสร้างของหลักสูตรนั้นก็เปิดกว้างให้ผู้เรียนได้มีโอกาสเลือกตามสาขาวิชาที่ตนเองสนใจ ทั้งนี้ทั้งนั้น หลักสูตรทั้งหมดก็ยินดีเปิดรับนักศึกษาต่างชาติให้เข้ามาเรียนได้ไม่จำกัด

        ด้วยชื่อเสียงของสถาบันศึกษาที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลพร้อมทั้งการเปิดกว้างของหลักสูตร ทำให้นักเรียนต่างชาติได้รับประโยชน์อันคุ้มค่าจากการมาเรียนที่ออสเตรเลีย
____________________________________________________________________________
เรื่องที่เกี่ยวข้อง : จัดอันดับ Australian MBA Rankings 2008

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook