You Are Here: Home » PR, Program Review, Programs Update » เอ็มบีเอแข่งดุ ม.รังสิตรุกจับนักศึกษาเถ้าแก่ใหม่

ม.รังสิตเฉือนคมตลาดเอ็มบีเอ ย้ำจุดยืนติดอาวุธผู้ประกอบการยุคใหม่ เปิดรับป.โท สำหรับผู้ประกอบการโดยเฉพาะ ชูจุดแข็งสอนโดยมืออาชีพ รู้จริงทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ เผยเคล็ดลับการบริหารจัดการแบบบูรณาการ พร้อมกรณีศึกษาของไทย เพื่อสามารถนำไปใช้ได้จริง เผยหลักสูตรเอ็มบีเอ แข่งเดือด ขณะที่ม.ดังหั่นราคาโกยยอดผู้เรียนอื้อ

นางช่อฟ้า ราษฎร์บริหาร ผู้อำนวยการโครงการปริญญาโท ชั้นเรียนผู้ประกอบการยุคใหม่ มหาวิทยาลัยรังสิต ศูนย์ศึกษาสาทรธานี เปิดเผยกับ”ฐานเศรษฐกิจ” ว่า ปัจจุบันผู้บริโภคให้ความสนใจในการศึกษาต่อระดับปริญญาโทเพิ่มมากขึ้น ทำให้สถานศึกษาแต่ละแห่งต้องเร่งพัฒนาหลักสูตรให้ตรงกับความต้องการ เห็นได้ว่าแต่ละสถาบันมีการนำเสนอหลักสูตรในระดับปริญญาโทที่หลากหลาย เพื่อเป็นทางเลือกให้กับผู้สนใจศึกษาต่อ ซึ่งมีทั้งกลุ่มผู้เรียนเพิ่มต่อยอดวุฒิการศึกษาและเรียนเพิ่มเสริมความรู้และสามารถนำไปใช้ได้จริง ส่งผลให้เกิดการแข่งขันเพื่อนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆ และพัฒนาหลักสูตรเดิมให้มีความโดดเด่นมีความรุนแรงยิ่งขึ้น

อย่างไรก็ดีจากการศึกษาความต้องการของผู้เรียนพบว่า กลุ่มผู้ที่สนใจศึกษาต่อระดับปริญญาโท มีเป้าหมายในการเรียนที่แตกต่างกันไป การเลือกเรียนในแต่ละหลักสูตรจะมุ่งคำนึงถึงการนำไปใช้งานได้จริง โดยเฉพาะในกลุ่มเจ้าของกิจการหรือผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ที่ต้องการศึกษาและสั่งสมประสบการณ์ที่หลากหลาย และเรียนรู้สิ่งรอบด้าน ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหา และทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จได้ ซึ่งแนวทางดังกล่าว

จะพบว่าหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Master of Business Administration Program) หรือ M.B.A. ที่เปิดสอนอยู่ในปัจจุบันยังไม่สามารถรองรับได้ และหลักสูตรสำหรับผู้ประกอบการทั่วไป ส่วนใหญ่จะเป็นหลักสูตรระยะสั้นเฉพาะด้าน และอยู่ในรูปแบบของประกาศนียบัตรมากกว่าที่จะถูกจัดวางเป็นหลักสูตรปริญญาโท
หลักสูตรที่เปิดสอนจึงมุ่งเน้นการสร้างความเข้าใจทั้งภาคทฤษฎีและปัญหาในทางปฏิบัติ การวิเคราะห์และการนำทฤษฎีไปใช้ โดยศึกษาจากกรณีศึกษาด้านการบริหารจัดการ กลยุทธ์ทางการตลาด และอื่นๆ ทั้งกรณีศึกษาขององค์กรไทยเป็นหลักพร้อมเสริมด้วยองค์กรต่างประเทศ โดยภายใต้แนวคิดและกรณีศึกษาต่างๆ จะมุ่งเน้นให้ผู้เรียนรู้จักบูรณาการและนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง

“จุดเด่นของหลักสูตรเราคือ มีกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงคือผู้ประกอบการรายกลางและรายย่อย หรือจะเรียกว่าผู้ประกอบการธุรกิจเอสเอ็มอีก็ได้ กลุ่มเหล่านี้มีแนวทางในการทำธุรกิจที่ชัดเจน แต่อาจจะขาดในบางจุด และการได้ศึกษาหรือเรียนรู้วิธีการบริหารจัดการ การแก้ไขปัญหาต่างๆ จะช่วยเสริมให้สามารถดำเนินธุรกิจ การเลือกใช้ กลยุทธ์ในการจัดการต้นทุน และอื่นๆ ได้เป็นอย่างดี” นางช่อฟ้ากล่าวและว่า ผู้ที่มาร่วมถ่ายทอดวิธีคิด แนวทางการปฏิบัติ การแก้ไขปัญหาจะต้องเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและมีองค์ความรู้ทั้งด้านวิชาการ ทฤษฎีและปฏิบัติ และสำคัญต้องผ่านประสบการณ์ต่างๆ มาด้วยตนเอง เช่นในสายวิชาการตลาดตรง (Direct Marketing) ผู้สอนเป็นผู้บริหารจากทีวีไดเร็กต์ สายวิชาการสื่อสารทางการตลาดแบบบูรณาการ (I.M.C) ได้ผศ.ดร.ธีรพันธ์ โล่ห์ทองคำ เป็นผู้สอน เป็นต้น โดยผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ www.MBAmore.com

ทั้งนี้จะพบว่าการเรียนการสอนในระดับปริญญาโทในปัจจุบัน มีหลักสูตรที่หลากหลาย เพราะแต่ละสถาบันจะมุ่งสร้างความแตกต่างด้วยการนำเสนอหลักสูตรใหม่ๆ แต่ขณะเดียวกันในปัจจุบันจะพบว่ามีการแข่งขันด้านราคามากขึ้น โดยเฉพาะเรียนจบจนสำเร็จหลักสูตรด้วยค่าใช้จ่ายเพียงแสนต้นๆ พร้อมค่าดูงานต่างประเทศ ทำให้มีผู้สนใจเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก แต่อย่างไรก็ดีขอให้คำนึงถึงคุณภาพที่ได้จากการศึกษาด้วย

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

Tags:

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook