You Are Here: Home » Inter Article, MBA Inter » จัดอันดับ MBA แยกตามสาขาวิชาและจุดเด่นพิเศษ

BusinessWeek ร่วมกับบริษัทในความร่วมมือ จัดอับดับหลักสูตร MBA โดยแยกออกตามสาขาวิชาและจุดเด่นพิเศษเป็น 12 ด้านด้วยกัน ซึ่งผลปรากฏดังนี้

เขียนโดย: Geoff Gloeckler
แปลโดย: นฎา ชาคริยานุโยค

อันดับ MBA แยกตามสาขาวิชา

          หลักสูตร MBA ที่ได้รับการจัดอันดับให้อยู่สูงสุดนั้นจัดอยู่ในระดับสูงสุดของชั้นเรียนในทุกสาขาหรือไม่? ซึ่งหากตอบในฐานะบริษัทผู้ว่าจ้างนักศึกษาที่จบมาแล้วละก็ คำตอบก็คือ ไม่ เป็นที่แน่นอนอยู่ว่า สถาบันอย่าง Northwestern’s Kellogg School of Management และ Universityof’s Booth School of Business ได้รับการยกย่องจากบริษัทผู้ว่าจ้างว่าสามารถผลิตบุคลากรที่ยอดเยี่ยมที่สุด แต่หากเราจะมองหาสถาบันที่ดีที่สุดในแต่ละสาขาวิชา เช่น การเงิน หรือการจัดการ หรือหลักสูตรวิชาใหม่ๆ แล้วละก็ เราจะต้องค้นหาจากการอันดับ MBA ของภาคเรียนแบบเต็มเวลาให้เฉพาะเจาะลงไปอีก

          ในฐานะที่มีส่วนในการจัดอันดับหลักสูตร MBA ให้กับ BusinessWeek ในปี 2008 บริษัทผู้ว่าจ้างในความร่วมมือกับ BusinessWeek ได้แสดงความคิดเห็นว่ามหาวิทยาลัยใดที่ผลิตมหาบัณฑิตที่มีทักษะสูงที่สุดในแต่ละสาขาวิชา อย่างเช่น marketing, global business, accounting และ communication อีกทั้งยังได้ตอบคำถามอันเจาะลึกลงไปในหลักสูตร อย่างเช่น หลักสูตรใดที่มีการพัฒนามากที่สุดและมุ่งความเป็นสากลให้นักศึกษามากที่สุด โดยข้อมูลที่ได้มาจากการสอบถามนี้ ทาง BusinessWeek ได้นำมาใช้พิจารณาในการจัดอันดับศักยภาพของหลักสูตรแบบเจาะจงในแต่ละสาขาวิชาหรือตามความชำนาญพิเศษซึ่งรวมอยู่ในหลักสูตร >MBA lซึ่ง 10 อันดับแรกของ 12 สาขาวิชานั้นได้แสดงอยู่ในตารางของหลักสูตร U.S.และ International

          ผลที่ออกมานั้นก็ไม่เป็นที่น่าแปลกใจแต่อย่างใดเมื่อ Chicago Booth ได้ผลรวมนำเป็นที่หนึ่งโดย Chicagoนั้น ติด ใน ของอันดับในทั้ง 12 สาขาวิชา ซึ่งเป็นหลักสูตรที่บริษัทผู้ว่าจ้างเห็นว่ามีการพัฒนามากที่สุด ตามมาติดๆ โดย Stanford’s Graduate School of Business และ Northwestern’s Kellogg ที่ติด 1 ใน 10 ใน 11 สาขาวิชา โดย Kellogg นั้นติดอันดับในด้าน Marketing, Teamwork, General Management, Competing Globally, Communication Skills และ Career Services

          การจัดอันดับครั้งนี้ยังได้แสดงให้เห็นถึงผลที่น่าสนใจนอกเหนือไปจากปกติที่เคยเห็นแต่ชื่อของมหาวิทยาลัยที่ดังเป็นที่รู้จักกันอยู่แล้วปรากฏอยู่ในตาราง ซึ่งผลที่ว่านี้ก็คือมีหลักสูตรของมหาวิทยาลัยที่ไม่ได้ติดอยู่ในสิบอันดับแรกในการจัดอันดับแบบโดยรวมกลับมาติดอยู่ในสิบอันดับครั้งนี้ด้วย เช่น Carnegie Mellon’s Tepper School of Business ซึ่งติดอยู่ในอันดับที่ ของการจัดอันดับ MBA โดยรวม ก็ติด 1 ใน ใน สาขาวิชาด้วยกันสำหรับการจัดอันดับครั้งนี้ อีกทั้งยังได้เป็นอันดับ 2 ในด้าน Marriott School ของ Brigham Young University ซึ่งปกติอยู่ในอันดับที่ 22 มาอยู่ในลำดับที่ 4 ในสาขาบัญชีอีกด้วย

ความพิเศษที่ส่งเสริมให้ติดอันดับ

          หลักสูตรที่ปกติจัดอยู่ในอันดับรองก็ติดอันดับในครั้งนี้ด้วย นำโดย University of Rochester’s Simon School ติดอยู่ในอันดับที่ 9 ในด้านหลักสูตรที่มีการพัฒนามากที่สุด และติดอยู่ในอันดับที่ 10 ของสาขาวิชาบัญชี นอกจากนี้ก็ยังมี Babson College , Thunderbird School of Global Management และ Michigan State’s Broad Graduate School of Management ติด 1 ใน 10 ในหนึ่งสาขาวิชาเป็นอย่างน้อย

          หากพิจารณาในศักยภาพของหลักสูตรในแต่ละด้านแล้ว สถาบันที่ติดอันดับต้นๆ ในประเภทของหลักสูตรที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ก็น่าจะเป็นสถาบันที่ผู้สนใจจะเรียน MBA ให้ความสนใจมากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อคำนึงถึงสภาวะของการเงินโลกและความคาดหวังของนักศึกษาที่เปลี่ยนแปลงไปในยุคปัจจุบัน มีบางสถาบันที่มีความยืดหยุ่นสามารถปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ได้เป็นอย่างดี เช่น Stanford และ Yale
ซึ่งเพิ่มวิชาเรียนอย่าง risk management, ethics และ sustainability และบริษัทผู้ว่าจ้างก็เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงนี้จึงได้จัดอันดับให้ทั้งสองสถาบันติดอยู่ในสิบอันดับพิเศษนี้ด้วย ส่วน The University of Washington และ Carnegie Mellon

          ก็เกือบจะได้เป็นอันดับต้นๆ ของการจัดอันดับนี้ ในขณะที่ Babson’s Olin School ซึ่งเป็นอันดับรองๆ ของการจัดอันดับโดยรวมก็มาเป็นอันดับที่สี่ได้ด้วยหลักสูตร MBA ที่มีความผสมผสานจากหลายองค์ความรู้

          อย่างไรก็ตาม สำหรับผู้เรียนแล้ว สิ่งที่ถูกคำนึงถึงมากที่สุดสิ่งหนึ่งในการตัดสินใจเลือกเรียน MBA ที่ใดที่หนึ่ง ก็คือการบริการช่วยเหลือด้านการจัดหางานให้ได้ตรงตามที่ต้องการ โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ต้องการทำงานในสาขา finance และinvestment banking ผู้เรียนจะได้เตรียมตัวในเรื่องการเรียนให้พร้อมสำหรับอนาคต ทั้งนี้ บริษัทที่ร่วมจัดอันดับได้ยกให้
Kellogg, Chicago และ University of California at Berkeley อยู่ในอันดับต้นๆ ของหมวดการบริการเรื่องการหางานนี้

          ซึ่งสถาบันดังกล่าวนี้ได้พัฒนาแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ให้กับนักศึกษาและบริษัทในแบบฉบับของตัวเอง พร้อมทั้งสร้างหนทางให้ผู้เรียนได้เข้าถึงอุตสาหกรรมและธุรกิจในหลายๆ ประเภทเพื่อให้ผู้เรียนมีตัวเลือกที่มากที่สุดและมั่นใจว่าผู้เรียนจะได้เลือกในสิ่งที่ต้องการอย่างแท้จริง และนี่ก็ไม่ใช่สิ่งที่มหาวิทยาลัยจะทำได้ในช่วงเวลาสั้นๆ ตลาดการหางานและการฝึกงานนั้นทำได้ยากขึ้นทุกวันๆ อีกทั้งการแข่งขันก็สูงมาก มหาวิทยาลัยที่มีจุดแข็งในด้านนี้จึงมีความได้เปรียบเหนือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ที่ต้องแสวงหากลุ่มลูกค้าเฉพาะของตัวเองต่อไป

ตาราง: U.S. Schools Specialty Rankings

ตาราง: Non-U.S. Schools Specialty Rankings

Tags:

Leave a Reply

© 2011 Copyright MBA News Thailand. All Rights Reserved.
  • Twitter
  • Facebook